Інструментарій іміджелогії в публічному управлінні

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІМІДЖЕЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – сукупність інформаційно-комунікативних інструментів впливу на формування і корекцію іміджу суб’єктів публічного управління за допомогою модифікації сприйняття і моделі поведінки, зміни або посилення характерних для конкретних соціальних груп установок, стереотипів, ціннісних орієнтацій, що є одним із вагомих способів формування громадської думки та управління нею.

Site Footer