2. Види міграційно-правових відносин

Міграційно-правові відносини можуть бути різноманітними залежно від багатьох обставин як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Отже, класифікувати адміністративно-правові відносини можна за різними критеріями, залежно від яких можна виділити такі їх групи:

1) за цільовим призначенням:

– відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією позитивних управлінських завдань у сфері міграції;

– відносини юрисдикційного характеру (у разі вчинення правопорушень);

2) за ознакою відповідності праву, тобто залежно від правомірності чи протиправності дій суб’єктів міграційних правовідносин:

– позитивні;

– негативні (що потребують охорони) міграційні правовідносини;

3) за юридичним характером:

– матеріальні (визначають зміст прав, свобод та обов’язків суб’єктів правовідносин);

– процесуальні (визначають порядок реалізації матеріальних норм);

4) за способом захисту:

– відносини, що захищають в адміністративному порядку;

– відносини, що захищають у судовому порядку;

5) залежно від суб’єктного складу (другої сторони у відносинах, оскільки перша — завжди владний суб’єкт):

– міграційні відносини за участю фізичних осіб — громадян України, іноземців чи осіб без громадянства;

– міграційні відносини за участю колективних суб’єктів — державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, установ, організацій тощо;

6) залежно від територіальних меж реалізації:

– міграційні відносини внутрішнього характеру;

– міграційні відносини зовнішнього характеру;

7) залежно від характеру волевиявлення суб’єкта:

– міграційні правовідносини добровільного характеру (тобто відносини, що виникають за бажанням суб’єктів відносин, наприклад, еміграція особи);

– вимушені міграційні правовідносини (наприклад, біженці);

8) залежно від розвитку у часі:

– короткострокові (тимчасова міграція, обмежена у часі);

– триваючі (постійна міграція населення) міграційні правовідносини;

9) за кількісним критерієм:

– масові;

– групові;

– індивідуальні.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття та ознаки міграційно-правових відносин.

2. У чому виявляються особливості міграційно-правових відносин?

3. Назвіть суб’єктів міграційно-правових відносин.

4. Що є підставами виникнення, зміни та припинення міграційно-правових відносин?

5. За якими критеріями класифікуються міграційно-правові відносини?

Site Footer