Державні комунікації

ДЕРЖАВНІ КОМУНІКАЦІЇ – процес двостороннього спілкування органів державної влади з громадськістю за допомогою різних комунікаційних каналів та інструментів з метою підвищення довіри громадян до влади через процес побудови державної репутації. Д.к. є регулюючим і координуючим механізмом у взаємовідносинах держави й суспільства, забезпечуючи стабільність та ефективність функціонування суспільного організму в цілому.

© Дзяна Г. О.

Site Footer