Парламентаризм

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ – 1) політичний стан суспільства, в якому обговорення будь-яких державних справ здійснюється публічно, відкрито, активно; 2) система принципів державного устрою, яка передбачає чітке розділення функцій виконавчої і законодавчої влади, уособленої в колегіальному органі представницької демократії (парламенті).

© Кальниш Ю.Г.

Site Footer