Анексія

АНЕКСІЯ – примусове приєднання, захоплення однією державою всієї території чи частини території іншої держави і включення її до свого складу. За між-народним правом А. – це один із видів агресії. Водночас А. слід відрізняти від окупації, яка сама по собі не призводить до зміни юридичної належності території. А., як правило, відбувається без згоди та бажання населення території, на яку вона поширюється. Міжнародне право виключає правомірність приєднання території засобами А. Ставлення міжнародної спільноти до А. юридично закріплено в Гельсінському Заключному акті. Міжнародним правом територіальні зміни допускаються при реалізації права націй на самовизначення або на основі добровільного і рівноправного договору між зацікавленими державами.

Site Footer