Ефективність нормативно-правових актів

ЕФЕКТИВНІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ – 1) співвідношення між фактичним результатом дії нормативно-правових актів (законодавства) і тими соціальними цілями, з метою досягнення яких ці нормативно-правові акти було прийнято, здійснюване в Україні у формі відстеження результативності регуляторного нормативно-правового акта; 2) в європейському адміністративному праві – зменшення бюрократичних “обтяжень” на фізичних та юридичних осіб в економічній сфері, а також на органи управління в цій сфері, які можуть бути чи вже встановлені правовими нормами, що отримало назву “обліку бюрократичних видатків”.

© Плахотнюк Н.Г.

Site Footer