Інноваційний процес органу публічної влади

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ – цілеспрямований спосіб запровадження державно-управлінських нововведень, що базується на послідовному здійсненні етапів опанування інновації, її взаємоадаптації з органом публічної влади, впровадження та інституалізації.

© Попов С.А.

Site Footer