Електронна демократія (е-демократія)

ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ (Е-ДЕМОКРАТІЯ) – форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення та публічного управління шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій у демократичних процесах, що дає змогу: посилити участь, ініціативність та залучення громадян на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях до публічного життя; поліпшити прозорість процесу прийняття рішень, а також забезпечити підзвітність демократичних інститутів; поліпшити зворотну реакцію суб’єктів владних повноважень на звернення громадян; сприяти публічним дискусіям та привертати увагу громадян до процесу прийняття рішень.

© Букатова Д.М.

Site Footer