Політична партія

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ – добровільний, довготривалий союз певної групи осіб, що об’єдналися на основі спільних інтересів або спільного бачення певних процесів і які ставлять за мету участь у формуванні органів влади та справляння впливу на соціальний, економічний та політичний розвиток держави. У структурі партій можуть бути виділені такі елементи: а) вищий лідер і штаб, які відіграють керівну роль; б) стабільний бюрократичний апарат, що виконує накази лідера або керівної групи; в) активні члени партії, що беруть участь в її житті і не входять до апарату управління; г) пасивні члени партії, які, примикаючи до неї, беруть лише незначну участь в її діяльності; д) спонсори та меценати.

© Котуков О.А.

Site Footer