Влада примусу

ВЛАДА ПРИМУСУ – тип влади, що передбачає можливість покарання, яке здатне перешкоджати задоволенню якої-небудь нагальної потреби. В.п. може реалізовуватися з допомогою фізичного примусу, що викликає у людини страх за своє життя або життя близьких, або примусу, що базується на законі в найширшому розумінні, який, по суті, також базується на страху, тільки в цивілізованій формі. Для використання цього типу влади необхідно мати ефективну систему контролю, створення якої є досить складним і вимагає великих фінансових витрат. Страх може бути використаний і фактично використовується в сучасних умовах, але нечасто, оскільки з часом він може стати дуже дорогим способом впливу. Навіть якщо з’явиться можливість створити ефективну систему контролю при помірних витратах, краще, чого можна домогтися за допомогою страху – мінімально адекватна продуктивність праці. Оскільки людині не дають можливості задовольнити її вищі потреби на роботі, вона може почати шукати шляхи їх задоволення в іншому місці.

© Козлов К.І.

Site Footer