Механізми забезпечення економічної безпеки

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКО-НОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – система організаційно-економічних і правових заходів щодо запобігання економічним загрозам, що складається з таких елементів: об’єктивний і всебічний моніторинг економіки й суспільства з метою виявлення та прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз в економічній сфері; розробка гранично допустимих значень економічних показників, недотримання яких призводить до нестабільності в економічній системі; діяльність держави щодо виявлення та запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам в економічній сфері.

© Чернятевич Я.В.

Site Footer