Антикорупційна експертиза

АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА – діяльність уповноважених органів держави (Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, Міністерство юстиції України, Національне агентство з питань запобігання корупції) або громадськості (громадська антикорупційна експертиза) із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи в поєднанні з іншими нормами можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, і розроблення рекомендацій стосовно усунення таких положень.

© Снісаренко Л.Ю.

Site Footer