Інфраструктурний проект територіальної громади

ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ПРОЕКТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ – унікальний, визначений у часі (з початковою та кінцевою датами) процес, що складається із сукупності послідовних цілеспрямованих дій щодо створення (модернізації) об’єкта права комунальної форми власності відповідно до заданих технічних параметрів та обсягу ресурсів. Має такі відмінні ознаки: інституційні (ініціація – громада в особі органу місцевого самоврядування; сфера реалізації – об’єкти права комунальної власності; обов’язкові (крім інших) передумови розробки, реалізації та впровадження продукту проекту – комплект нормативно-розпорядчих актів); методологічні (продукт проекту – для місцевого суспільного використання (публічна вигода, користь); бюджет проекту – з істотною перевагою капітальних витрат; довготривалість (як правило) як реалізації проекту, так і створеного продукту (цінності); порівняно високий ступінь інвестиційних ризиків; результат проекту – якісні та кількісні зміни у виробництві та організації надання публічних послуг і системі життєзабезпечення громади в цілому).

© Сич Н.А.

Site Footer