Модель дестабілізації політичної системи

МОДЕЛЬ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛІ-ТИЧНОЇ СИСТЕМИ – абстрактний опис спланованих і взаємопов’язаних засобів здійснення дестабілізації політичної системи екстремістськими, сепаратистськими та терористичними організаціями. Серед них, зокрема: формування екстремістських груп і пропаганда їх ідей; проведення екстремістами на цій основі мобілізації громадян, невдоволених станом справ в умовах зростання соціальної напруженості в соціумі й створення масового протест-ного руху; активні дії провокативного характеру для чинення тиску на владу з метою створення передумов державного перевороту та міжнародної ізоляції країни; формування сепаратистської (терористичної) організації і пропаганда її ідей серед населення регіону або країни; проведення мобілізації громадян невдоволених режимом, створення незаконних збройних формувань і активізація масового руху на підтримку сепаратизму (тероризму); практичні дії, у тому числі й проведення терористичних актів, роз-гортання партизанських бойових дій, заохочення міжнародної ізоляції країни і військового вторгнення на її територію.

© Шевченко М.М.

Site Footer