Конституційне право України
Демків Р.Я.

Конституційне право України

Курс лекцій. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 332 c.

Курс лекцій ґрунтується на Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах галузі конституційного права України з урахуванням останніх законодавчих змін. Визначаються предмет, джерела, система і суб’єкти конституційного права України. Розкривається зміст основних інститутів конституційного права України – засад конституційного ладу, громадянства, прав і свобод людини та громадянина, виборів референдуму, законодавчої, виконавчої, судової влади, прокуратури, місцевого самоврядування.

Для курсантів та студентів вищих навчальних закладів.

ВСТУП
Тема 1. Конституційне право України - галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна 10 
1.1. Поняття і предмет конституційного права України як галузі національного права10 
1.2. Системна Конституційного права України. Норми та інститути конституційного права України17 
1.3. Джерела конституційного права України25 
1.4. Поняття конституційного права України як галузевої юридичної науки29 
1.5. Конституційне право України як навчальна дисципліна31 
Тема 2. Основи теорії конституції та конституціоналізму33 
2.1. Причини виникнення конституції. Конституція як наслідок загальноєвропейської правової і політичної культури33 
2.2. Поняття та зміст конституції. Класифікація конституцій 35 
2.3. Порядок прийняття конституцій40 
2.4. Поняття та зміст конституціоналізму44 
Тема 3. Конституція - Основний Закон України46 
3.1. Сучасний конституційний процес в Україні46 
3.2. Юридичні властивості Конституції України 1996 року та її функції50 
3.3. Структура Конституції України 1996 року53 
3.4. Періодизація історії українських конституцій56 
Тема 4. Правова охорона конституції62 
4.1. Поняття, зміст та система правової охорони конституції62 
4.2. Порядок внесення змін до Конституції України як елемент системи охорони конституції66 
4.3. Конституційна відповідальність як елемент системи правової охорони Конституції України68 
4.4. Конституційний контроль в Україні як центральна ланка системи правової охорони Конституції України72 
Тема 5. Основи конституційного ладу України75 
5.1. Поняття конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу України75 
5.2. Гуманістичні засади конституційного ладу України79 
5.3. Економічні, політичні, соціальні та духовно-культурні засади конституційного ладу83 
5.4. Основні конституційні характеристики сучасної Української держави87 
5.5. Правові основи системи захисту конституційного ладу України98 
Тема 6. Основи правового статусу людини та громадянина в Україні101 
6.1. Поняття та принципи правового статусу людини і громадянина в Україні101 
6.2. Поняття, зміст та принципи громадянства України105 
6.3. Набуття громадянства України108 
6.4. Припинення громадянства України110 
6.5. Органи, які вирішують справи з питань громадянства України113 
Тема 7. Конституційні права і свободи людини та громадянина в Україні115 
7.1. Особисті права і свободи громадян України115 
7.2. Політичні права та свободи громадян України121 
7.3. Соціально-економічні права і свободи громадян України125 
7.4. Конституційні обов’язки громадян України132 
7.5. Особливості правового статусу іноземців в Україні133 
Тема 8. Форми народного волевиявлення143 
8.1. Поняття та принципи виборчого права143 
8.2. Поняття та загальна характеристика виборчих систем147 
8.3. Поняття та види виборів. Виборчий процес в Україні 151 
8.4. Референдум як форма народного волевиявлення155 
Тема 9. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України161 
9.1. Поняття та сутність парламенту. Парламент та парламентаризм161 
9.2. Верховна Рада України - парламент України. Склад та структура Верховної Ради України. Основні функції та повноваження Верховної Ради України164 
9.3. Порядок формування та припинення діяльності Верховної Ради України176 
9.4. Конституційні основи організації діяльності Верховної Ради України. Форми та методи діяльності Верховної Ради України187 
9.5. Конституційно-правовий статус народного депутата України189 
9.6. Законодавчий процес у Верховній Раді України193 
Тема 10. Конституційно-правовий статус Президента України197 
10.1. Поняття та зміст інституту глави держави197 
10.2. Конституційно-правові основи обрання Президента України201 
10.3. Основи конституційно-правового статусу Президента України206 
10.4. Повноваження Президента України208 
10.5. Дострокове припинення повноваження Президента України212 
10.6. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки та оборони214 
Тема 11. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади216 
11.1. Поняття та особливості виконавчої влади. Загальна характеристика системи органів виконавчої влади в Україні216 
11.2. Порядок утворення, склад та повноваження Кабінету Міністрів України. Припинення діяльності Уряду219 
11.3. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади України222 
11.4. Місцеві органи виконавчої влади в Україні224 
Тема 12. Конституційно-правові основи судової влади227 
12.1. Поняття та система судової влади227 
12.2. Судова система України. Конституційні принципи правосуддя232 
12.3. Конституційний Суд України236 
12.4. Конституційно-правовий статус прокуратури238 
12.5. Вища рада юстиції: призначення, порядок утворення та повноваження243 
Тема 13. Конституційні основи державно-територіального устрою України245 
13.1. Поняття та основні принципи державно-територіального устрою України245 
13.2. Поняття та склад території держави247 
13.3. Конституційно-правовий статус державного кордону України249 
13.4. Адміністративно-територіальний поділ України252 
13.5. Особливості статусу окремих територій та адміністративно-територіальних одиниць254 
Тема 14. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим257 
14.1. Поняття автономії як конституційно-правової категорії257 
14.2. Автономна Республіка Крим - невід’ємна складова частина України260 
14.3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Уряд Автономної Республіки Крим 261 
14.4. Організації діяльності органів публічної влади на території АРК263 
Тема 15. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні265 
15.1. Поняття та зміст місцевого самоврядування. Основні теорії та сучасні моделі (системи) місцевого самоврядування265 
15.2. Зародження та розвиток інституту місцевого самоврядування в Україні271 
15.3. Основні принципи, система та матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування в Україні275 
15.4. Конституційно-правові засади формування (порядку утворення) органів місцевого самоврядування280 
15.5. Компетенція місцевих рад як органів місцевого самоврядування285 
15.6. Конституційні основи організації діяльності місцевих рад290 
15.7. Депутат місцевої ради. Постійні комісії місцевих рад292 
15.8. Голова місцевої ради. Виконавчий комітет місцевої ради300