14.2. Автономна Республіка Крим – невід’ємна складова частина України

Конституція України та Закони України «Про затвердження Конституції АРК», «Про вибори депутатів Верховної Ради АРК», «Про Верховну Раду АРК» визначають основи конституційно-правового положення Автономної Республіки Крим у складі України. Тезисно головними серед них є:

1) положення про те, що Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України;

2) Автономна Республіка Крим в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання;

3) Автономна Республіка Крим має свою Конституцію та може видавати власні нормативно-правові акти;

4) представницьким органом АРК є її Верховна Рада, а урядом – Рада Міністрів АРК;

5) на території автономії є певні особливості організації і функціонування органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судових та інших правоохоронних органів;

6) Автономна Республіка Крим має (може мати) свої символи: герб, прапор та гімн;

7) столицею (адміністративним центром) автономії є місто Сімферополь;

8) Автономну Республіку Крим створено в межах території колишньої Кримської області в складі України;

9) місто Севастополь є адміністративно-територіальною одиницею загальнодержавного підпорядкування і не входить до складу Автономної Республіки Крим. Статус міста Севастополя визначається законами України.

Чинним законодавством України передбачено, що цю Конституцію приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, однак вона набуває чинності тільки після її затвердження Парламентом України – Верховною Радою України.

Для цього необхідно не менше частини голосів від конституційного складу Верховної Ради України.

Конституція Автономної Республіки Крим є органічною частиною законодавства України і не може суперечити Конституції і законам України.

21 жовтня 1998 року Верховна Рада Автономної Республіки Крим прийняла Конституцію АРК (це вже друга Конституція Автономії після 1991 року, перша – «Мешковська», була прийнята ще у вересні 1992 року). При її прийнятті Верховна Рада керувалась «інтересами кримчан». У грудні 1998 року Парламент України спеціальним законом затвердив цей документ.

23 грудня 1998 року Президент України підписав Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим».

Конституція АРК 1998 року має 48 статей, об’єднаних у 5 розділах та 9 главах. Назви розділів:

  1. Загальні положення.
  2. Повноваження АРК.
  3. Верховна Рада АРК, Рада Міністрів АРК. Правосуддя і Прокуратура в АРК.
  4. Місцеве самоврядування в АРК.
  5. Гарантії статусу і повноважень АРК.

Site Footer