13.2. Поняття та склад території держави

Відомо, що однією з обов’язкових ознак держави є її територія. Територія держави (державна територія) – це частина земної кулі, на яку поширюється суверенітет і влада певної держави.

Державна територія конкретної країни – це територія окреслена чіткою визначеною лінією державного кордону, яка відділяє територію цієї держави від території інших держав або від території, яка не належить жодній із існуючих держав (наприклад, океан чи море).

Державна територія виконує дві важливі функції:

1) визначає просторові межі здійснення державної влади (територіальні межі державного суверенітету) через окреслення лінії державного кордону;

2) виконує просторове структуювання державної влади (своєрідний територіальний розріз органів державної влади з метою її кращої організації та здійснення на місцях).

Територія держави (державна територія) охоплює:

– сухопутну територію;

– водну територію – внутрішні води;

– територіальні води;

– надземну територію;

– територію посольств та консульств;

– територію суден, які належать тій чи іншій державі.

Сухопутна територія держави охоплює сушу землі і простір під нею (надра землі).

Водна територія містить такі складові:

– внутрішні води (річки, озера, штучні водойми, моря на території держави, внутрішні затоки, бухти, порти);

– територіальні води ( морська полоса вздовж берега прибережних держав щодо якої держава здійснює суверенітет).

Надземна територія – це повітряний простір над сухопутною та водною територією держави. За практикою, яка склалася у міждержавних стосунках, повітряний простір держави охоплює висоту до 100 кілометрів.

Територією держави умовно вважається і територія посольств та консульств, а також територія суден, які належать тій чи іншій державі. Судна як засоби пересування можуть бути:

– морські;

– річкові;

– повітряні;

– космічні тощо.

Як правило, державна територія сучасної держави (сухопутна її частина) повинна співпадати з територією етнічною.

Етнічна територія – це територія історичного розселення тої чи іншої нації. У світі майже немає таких націй, які не мають своєї етнічної (етнографічної) території.

Державна територія України після відновлення незалежності в 1991 році на законодавчому рівні вперше була визначена 12 вересня 1991 року в Законі України «Про правонаступництво України». У ст. 5 зазначено, що Державний кордон Союзу РСР, що відмежовує територію України від інших держав, та кордон між Українською РСР і Білоруською РСР, РРФСР, Республікою Молдова станом на 16 липня 1990 року є державним кордоном України. Територія, окреслена Державним кордоном України, є її державною територією.

Отже, на законодавчому рівні було окреслено державну територію України, яка співпадає з етнічною українською територією.

Питання зміни території України належить до виключного відання Всеукраїнського референдуму (ст. 73 Конституції України).

Як зазначалось вище, територія держави окреслюється спеціальною лінією, що називається державним кордоном.

Site Footer