9.6. Законодавчий процес у Верховній Раді України

Законотворчий парламентський процес (процес творення законів у парламенті) має такі стадії:

1) стадія розробки проектів законів;

2) стадія внесення законопроектів на розгляд парламенту;

3) стадія розгляду законопроекту у парламенті;

4) стадія підписання прийнятого проекту закону Главою держави;

5) стадія опублікування та введення в дію прийнятого закону.

Розробка проектів законів (підготовка проектів) може

здійснюватися:

– за правом (суб’єкти законодавчого процесу мають право приступати до розроблення того чи іншого проекту закону);

– в порядку, визначеному законом (проект того чи іншого закону, як правило, через його специфічність чи якісь інші особливості, може підготовлювати тільки передбачений законом суб’єкт);

– за дорученням Верховної Ради (парламент як єдиний орган законодавчої влади може доручити, насамперед підзвітним парламенту органам та структурам, розробити той чи інший законопроект);

– по замовленню на договірній основі (йдеться про те, що суб’єкт законотворчого процесу – той же парламент, депутат парламенту чи парламентський комітет – може замовити підготовку законопроекту у науково-дослідних установах, в окремих вчених тощо);

– в ініціативному порядку (тобто з власної ініціативи, незалежно від того, має чи не має право на те той, хто береться розробляти проект закону).

В конституційному праві суб’єкти, які мають право вносити законопроекти на розгляд парламенту називаються суб’єктами права законодавчої ініціативи. В Конституції України чітко перераховані такі суб’єкти. Ніхто, крім них, більше не може внести на розгляд Верховної Ради той чи інший законопроект.

Відповідно до ст. 93 Конституції України право законодавчої ініціативи мають такі суб’єкти:

– Президент України;

– народні депутати України;

– Кабінет Міністрів України;

– Національний банк України.

На стадії розгляду законопроектів у парламенті проходить три їхні читання, іншими словами – три окремі процедури розгляду цих законопроектів та голосування по них.

Кожне з читань має своє специфічне призначення та виконує своє завдання.

Після третього читання, з прийнятими (проголосованими) законами повинні бути вчинені такі дії:

– тексти цих законів, прийнятих Верховною Радою, оформляються Секретаріатом Верховної Ради;

– в п’ятиденний термін (після їхнього прийняття) підписуються Головою Верховної Ради України;

– після підписання Головою Верховної Ради, закони (разом з законами або постановами Верховної Ради про порядок введення їх в дію) передаються на підпис Президенту України.

Дії Президента України після отримання підписаного Головою Верховної ради України закону:

– протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує закон;

– протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду (використання права президентського вето);

– направляє закон до Конституційного Суду України як такий, що не відповідає Конституції чи іншим законам України.

У випадку підписання закону Президентом України – цей закон офіційно оприлюднюється.

Якщо Президент України протягом встановленого строку (15 днів) не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

У випадку повернення Президентом України закону на повторний розгляд:

– закон разом з законом або постановою Верховної Ради про порядок введення його в дію повертаються в Секретаріат Верховної Ради із зауваженнями і можливими пропозиціями для повторного розгляду;

– повторний розгляд закону (разом з законом або постановою Верховної Ради про порядок введення його в дію), повернутого Президентом України, є невідкладним. Зауваження Президента України до повернутого ним закону (чи закону або постанови Верховної Ради про порядок введення його в дію) розглядаються за процедурою внесення змін і доповнень. Розгляду підлягають структурні частини закону чи закону або постанови Верховної Ради про порядок введення його в дію щодо яких Президент України зробив зауваження, а також пов’язані з ними;

– якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менше двома третинами від її конституційного складу, текст закону передають Президенту України;

– Президент України зобов’язаний підписати закон та офіційно оприлюднити його протягом десяти днів з часу повторного отримання закону від Верховної Ради України.

Прийняті закони набувають чинності:

– через десять днів з дня його офіційного оприлюднення;

– в інші строки, передбачені самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Підписані Президентом закони є прийняті Верховною Радою та публікуються:

– у «Відомостях Верховної Ради України» протягом 30 днів;

– у газеті «Голос України» протягом 5 днів.

Опубліковані у «Відомостях Верховної Ради України» та

«Голосі України» закони вважаються офіційно опублікованими (на них можна робити посилання, їх можна використовувати в судовій практиці тощо.).

Site Footer