7.4. Конституційні обов’язки громадян України

Конституційні обов’язки громадян України – ті обов’язки, які передбачені Основним Законом держави. До них відносяться:

– обов’язок батьків утримувати дітей до їх повноліття (ст. 51 Конституції України);

– обов’язок повнолітніх дітей про своїх непрацездатних батьків (ст. 51 Конституції України);

– обов’язок захищати Вітчизну (ст. 65 Конституції України);

– обов’язок захищати незалежність та територіальну цілісність України (ст. 65 Конституції України);

– обов’язок шанувати державні символи України (ст. 65 Конституції України);

– обов’язок не заподіювати шкоду природі, відшкодовувати завдані їй збитки (ст. 66 Конституції України);

– обов’язок не заподіювати шкоду культурній спадщині, відшкодовувати завдані їй збитки. (ст. 66 Конституції України);

– обов’язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. (ст. 67 Конституції України). Відповідно до цього обов’язку усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік.

– обов’язок неухильно додержуватися Конституції України та законів України (ст. 68 Конституції України);

– обов’язок не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (ст. 68 Конституції України)

Положення статей Конституції України, в яких закріплені конституційні (основні) обов’язки громадян України мають забезпечений механізм реалізації за допомогою норм як конституційного, так і цивільного, адміністративного та кримінального права. Окремі із цих положень деталізуються в інших нормативно-правових актах.

Дуже близьким і до певної межі похідним від конституційного обов’язку захисту Вітчизни, її територіальної цілісності і незалежності – є загальний військовий обов’язок.

Зміст і сутність загального військового обов’язку викладено в окремому Законі України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року.

Загальний військовий обов’язок охоплює:

– підготовку громадян до військової служби;

– приписку до призовних дільниць;

– призов на військову службу;

– проходження військової або альтернативної служби;

– виконання військового обов’язку в запасі;

– дотримання правил військового обліку.

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за рішенням районної (міської) призовної комісії:

– за сімейними обставинами;

– за станом здоров’я;

– для продовження навчання;

– у зв’язку з депутатською діяльністю.

Відстрочка надається також призовникам-вчителям з вищою педагогічною освітою на весь період їх роботи в сільській школі.

Site Footer