11.2. Порядок утворення, склад та повноваження Кабінету Міністрів України. Припинення діяльності Уряду

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про Кабінет міністрів України» від 7 жовтня 2010 року, вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. У ст. 14 Конституції України визначено склад Уряду України – Кабінету Міністрів України. До складу Кабінету Міністрів України входять:

– Прем’єр-міністр України;

– перший віце-прем’єр-міністр;

– три віце-прем’єр-міністри;

– міністри.

Очолює Уряд України Прем’єр-міністр (в буквальному перекладі – перший міністр). Його заступником є перший віце-прем‘єр-міністр.

Прем’єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше частини від конституційного складу Верховної Ради України.

Віце-прем’єр міністрів та міністрів призначає Президент України за поданням Прем’єр-міністра. В Конституції України чітко зазначено «Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України» (ч. 2, ст. 114).

Відповідно до статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України має низку повноважень, а саме :

1) забезпечення державного суверенітету;

2) забезпечення економічної самостійності України;

3) здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави;

4) виконання Конституції і законів України;

5) виконання актів Президента України;

6) вживання заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики;

8) проведення відповідної державної політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

9) розроблення і здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

10) здійснення управління об’єктами державної власності;

11) розробляє проект закону про Державний бюджет України;

12) забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України;

13) подає Верховній Раді України звіт про виконання Державного бюджету;

14) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

15) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає:

– постанови;

– розпорядження.

Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.

Акти Кабінету Міністрів України з організаційно- розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-міністр України.

Всі акти Уряду є обов’язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

Акти Кабінету Міністрів України можуть бути скасовані Президентом України.

Кабінет Міністрів припиняє свої повноваження:

1) перед новообраним Президентом України (строкове припиненням повноважень);

2) у випадку відставки Уряду (достроково).

Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів України подається Прем’єр-міністром України чи особою, яка виконує його повноваження, новообраному Президенту України у день вступу на пост Президента України.

Відставку Кабінету Міністрів України приймає Президент України.

Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:

1) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;

2) прийняття Президентом України рішення про відставку Кабінету Міністрів України;

3) відставки Прем’єр-міністра України;

4) смерті Прем’єр-міністра України.

Так, Верховна Рада України за пропозицією не менше однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Президент України має право прийняти рішення про відставку Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України зобов’язаний подати Президенту України заяву про відставку Кабінету Міністрів України у день прийняття рішення Президента України.

Прийняття Президентом України рішення про відставку Прем’єр-міністра України є наслідком відставки всього складу Кабінету Міністрів України.

Повноваження Прем’єр-міністра України у разі його смерті припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. Припинення повноважень Прем’єр-міністра України у разі його смерті є наслідком відставки всього складу Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраним Президентом України або перебуває у відставці з інших причин, за дорученням Президента України продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше шістдесяти днів.

Site Footer