15.4. Конституційно-правові засади формування (порядку утворення) органів місцевого самоврядування

Місцеві ради (сільська, селищна, міська, районна, районна в місті та обласна рада) як органи місцевого самоврядування утворюються (формуються) шляхом виборів. Основні засади порядку формування (утворення) цих органів місцевого самоврядування визначено Конституцією України. Такий порядок визначено як вибори депутатів і голів місцевих рад.

Депутати місцевих рад обираються жителями села, селища, міста, району та області на основі загальновизнаних принципів виборчого права, а саме:

– загального виборчого права;

– рівного виборчого права;

– прямого виборчого права;

– шляхом таємного голосування.

Строк, на який обираються депутати місцевих рад – п’ять

років.

Сільський, селищний та міський голова обирається жителями цих населених пунктів (відповідною територіальною громадою) на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

Голова районної та обласної ради обираються відповідною районною та обласною радою на строк повноваження ради.

Деталізація конституційних положень щодо організації і проведення виборів депутатів і голів місцевих рад визначена окремим Законом України від 10 липня 2010 року «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Виборчий процес на місцевих виборах здійснюється на засадах:

1) законності та заборони незаконного втручання будь- кого у цей процес;

2) політичного плюралізму та багатопартійності;

3) публічності і відкритості;

4) рівності суб’єктів виборчого процесу перед законом;

5) рівності прав усіх кандидатів в депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від форми власності;

7) неупередженості органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників підприємств, установ і організацій до місцевих організацій партій, кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища.

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою, за якою:

– половина від загальної кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами, відповідно, Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті;

– половина від загальної кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія, відповідно, Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті.

Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно- територіальним устроєм.

Загальний склад місцевих рад (максимальна кількість депутатів відповідної місцевої ради):

  1. Рішення про загальний склад (кількість депутатів) приймається не пізніше 50 днів до дня місцевих виборів:

– відповідною обласною радою поточного скликання стосовно обласної, районної, міської ради;

– Верховною Радою Автономної Республіки Крим поточного скликання стосовно районної, міської (районів та міст в Автономній Республіці Крим) ради;

– Київською, Севастопольською міською радою поточного скликання стосовно Київської, Севастопольської міської ради;

– відповідною районною у місті, сільською, селищною радою поточного скликання стосовно районної у місті, сільської, селищної ради.

  1. Якщо місцева рада, яка має прийняти рішення про загальний склад (кількість депутатів) відповідної місцевої ради, яка має обиратися, у строк, установлений частиною першою цієї статті, не прийняла таке рішення, то загальний склад відповідної місцевої ради, яка має обиратися, залишається у тій самій кількості, що й у поточному скликанні. Якщо ж загальний склад відповідної місцевої ради поточного скликання становить непарне число, то загальний склад такої місцевої ради, яка має обиратися, становитиме мінімальну, залежно від чисельності жителів, кількість депутатів.
  2. Загальний склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, районної у місті ради має становити, якщо чисельність:

– до 1 тисячі жителів – від 12 до 16 депутатів включно;

– від 1 до 3 тисяч жителів – від 16 до 20 депутатів включно;

– від 3 до 5 тисяч жителів – від 20 до 30 депутатів включно;

– від 5 до 20 тисяч жителів – від 30 до 36 депутатів включно;

– від 20 до 50 тисяч жителів – від 36 до 46 депутатів включно;

– від 50 до 100 тисяч жителів – від 36 до 50 депутатів включно;

– від 100 до 250 тисяч жителів – від 40 до 60 депутатів включно;

– від 250 до 500 тисяч жителів – від 50 до 76 депутатів включно;

– від 500 тисяч до 1 мільйона жителів – від 60 до 90 депутатів включно;

– від 1 до 2 мільйонів жителів – від 76 до 120 депутатів включно;

– понад 2 мільйони жителів – від 76 до 150 депутатів включно.

Право голосу на місцевих виборах мають особи, які відповідають таким вимогам:

– є громадянами України;

– на день проведення виборів виповнилося 18 років;

– проживають на території відповідних сіл, селищ, міст, районів у містах.

Належність громадянина до відповідної територіальної громади визначається його місцем проживання на її території згідно із Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, які проживають закордоном, особи, визнані судом недієздатними, а також громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, які не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.

Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

Громадянин України одночасно може балотуватися кандидатом у депутати лише однієї ради або кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного, міського голови.

Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищ- них,міських голів можуть бути:

– черговими;

– позачерговими;

– повторними;

– проміжними або першими, що проводяться у разі формування нових місцевих рад.

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи голови, обраних на чергових виборах.

Рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів приймається Верховною Радою України.

Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Повторні вибори депутатів (депутата) у відповідному окрузі призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому законом, у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата у відповідному окрузі.

Проміжні вибори депутата призначаються територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі.

Перші місцеві вибори призначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською радою, якщо інше не передбачено законом.

Місцеві вибори призначаються за шістдесят днів до дня виборів і проводяться в неділю.

Site Footer