13.3. Конституційно-правовий статус державного кордону України

У частині 3 ст. 2 Конституції України йдеться про те, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.

Існуючий державний кордон України (лінія державного кордону України), як зазначалось вище, вперше після проголошення державної незалежності України (24 серпня 1991 року) було визначено в положеннях Закону України «Про правонаступництво України», в ст. 5 йшлося про те, що державний кордон Союзу РСР, що відмежовує територію України від інших держав, та кордон між Українською РСР і Білоруською РСР, РРФСР, Республікою Молдова станом на 16 липня 1990 року є державним кордоном України.

Пізніше, протягом 1992-97 років шляхом укладення серії відповідних міжнародних договорів України з Білорусією, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Російською Федерацією лінію державного кордону було уточнено і офіційно підтверджено (демарковано).

Основні положення щодо статусу державного кордону як політико-правового явища викладено у Законі України «Про державний кордон України» 4 листопада 1991 року.

Державний кордон України – це лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України (суші, вод, надр, повітряного простору).

Лінія Державного кордону України визначається:

1) рішенням Верховної Ради України;

2) міжнародними договорами України.

Державний кордон України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, встановлюється:

– на суші – за характерними точками і лініями рельєфу або чітко видимими орієнтирами;

– на морі – за зовнішньою межею територіального моря України;

– на судноплавних річках – посередині головного фарватеру або тальвегу річки;

– на несудноплавних річках (ручаях) – по їх середині або посередині головного рукава річки;

– на озерах та інших водоймах – по прямій лінії, що з’єднує виходи державного кордону України до берегів озера або іншої водойми.

Тут діє таке правило – державний кордон України, що проходить по річці (ручаю), озеру чи іншій водоймі, не переміщується як під час зміни обрису їх берегів або рівня води, так і під час відхилення русла річки (ручаю) в той чи інший бік; на водосховищах гідровузлів та інших штучних водоймах щодо лінії державного кордону України, яка проходила на місцевості до їх заповнення; на залізничних і автодорожніх мостах, греблях та інших спорудах, що проходять через прикордонні ділянки судноплавних і несудноплавних річок (ручаїв) – посередині цих споруд або по їх технологічній осі, незалежно від проходження державного кордону України на воді.

Державний кордон України на місцевості позначається чітко видимими прикордонними знаками – прикордонними стовпами.

До територіального моря України належать прибережні морські води шириною 12 морських миль (1 морська миля приблизно – 1,85 км., тобто прибережні територіальні води – це 22 км).

Цю відстань, 12 морських миль (22 кілометри), відраховують:

– від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні;

– від прямих вихідних ліній, які з’єднують відповідні точки.

До внутрішніх вод України належать:

1) морські води, розташовані в бік берега від прямих вихідних ліній, прийнятих для відліку ширини територіального моря України;

2) води портів України, обмежені лінією, яка проходить через постійні портові споруди, які найбільше виступають у бік моря;

3) води заток, бухт, губ і лиманів, гаваней і рейдів, береги яких повністю належать Україні (до прямої лінії, проведеної від берега до берега в місці, де з боку моря вперше утворюється один або кілька проходів, якщо ширина кожного з них не перевищує 24 морських миль);

4) води заток, бухт, губ і лиманів, морів і проток, що історично належать Україні;

5) обмежена лінією державного кордону частина вод річок, озер та інших водойм, береги яких належать Україні.

Порушниками державного кордону України визнаються:

1) особи, які перетнули або намагаються перетнути державний кордон України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України;

2) особи, які перетнули державний кордон у пунктах пропуску через державний кордон України, але з порушенням правил його перетинання;

3) особи, які проникли або намагаються проникнути на українських або іноземних транспортних засобах закордонного прямування з метою незаконного виїзду з території України;

4) іноземні невійськові судна і військові кораблі, які зайшли у територіальне море або внутрішні води України, порушуючи установлені правила заходження в ці води;

5) іноземні підводні човни та інші підводні транспортні засоби є порушниками державного кордону України і в тих випадках, коли вони перетинають державний кордон України в підводному положенні або перебувають у цьому положенні під час плавання та перебування у водах України;

6) повітряні судна та інші літальні апарати, що перетнули державний кордон України без відповідного дозволу компетентних органів України або вчинили інші порушення правил перельоту через державний кордон України.

Порушенням державного кордону України є також перетинання його будь-якими іншими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу або на порушення встановленого порядку.

Site Footer