14.4. Організації діяльності органів публічної влади на території АРК

На території АРК фактично функціонує єдина вертикаль органів державної виконавчої влади, яку очолює Кабінет Міністрів України.

Місцеві держадміністрації діють на підставі єдиних загальнонаціональних нормативних актів (Конституція та закони України).

Голови цих державних місцевих адміністрацій призначаються Президентом України за погодженням з Головою ВР АРК, Головою Уряду АРК і представником Президента в АРК.

Верховна Рада АРК має право звертатись до Президента України з питанням про звільнення з посади голови місцевої держадміністрації.

Чинне законодавство передбачає наявність в Криму спеціального Представництва Президента України.

Інститут представника Президента України в Автономній Республіці Крим введено Законом України «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» від 17 грудня 1992 року.

Відповідно до нього в Автономній Республіці Крим постійно діє Представництво Президента України – орган єдиної системи державної виконавчої влади України. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим очолює постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим, якого призначає і звільняє з посади Президент України.

Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його заступник призначаються на строк повноважень Президента України.

Законом передбачено низку вимог до кандидата на посаду постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим, а саме:

– він не може бути народним депутатом України;

– не може бути членом політичних партій;

– не може займатися підприємницькою діяльністю;

– займати керівні посади в інших державних органах, господарських утвореннях, органах об’єднань громадян.

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим видає розпорядження, але якщо вони не відповідають Конституції та законам України, то скасовуються Президентом України.

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим не може бути притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності, що накладається в судовому порядку без згоди Президента України.

Органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим є сільські, селищні, районні, міські та їх виконавчі комітети. Органи місцевого самоврядування АРК обираються і функціонують відповідно до положень Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування».

Верховна Рада АРК має право звертатись до Президента України з питанням про призначення позачергових виборів голів місцевих рад.

Правосуддя в Автономної Республіки Крим здійснюється судами, які належать до єдиної судової системи України.

Частиною єдиної загальнодержавної системи є також органи прокуратури, підрозділи Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України, які функціонують в Автономній Республіці Крим. Вони утворюються і діють відповідно до Конституції і законів України.

При призначенні осіб, які очолюють ті чи інші силові структури на території автономії, законодавство в окремих випадках передбачає процедуру погодження з Головою уряду автономії (начальника Головного управління МВС в Криму, Голови Державної податкової адміністрації в АРК, начальника Кримської регіональної митниці тощо).

Site Footer