10.6. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки та оборони

Президент України як на Глава Держави має бути гарантом державного суверенітету та територіальної цілісності України. У зв’язку з цим він має низку важливих повноважень, які повинні допомогти йому виконувати цю складну місію. Президент як Глава Держави або очолює спеціальні державні органи в галузі безпеки і оборони, або є тим, кому вони безпосередньо підпорядковані. Один з таких органів – Рада національної безпеки і оборони України.

Рада національної безпеки і оборони координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

Рада національної безпеки і оборони була заснована Указом Президента України від 30 серпня 1996 року «Про Раду національної безпеки і оборони України».

Головою Ради національної безпеки і оборони є Президент України, він же формує її персональний склад.

До складу Ради національної безпеки і оборони за посадою входять прем’єр-міністр, міністр оборони, голова Служби безпеки, міністр внутрішніх справ і міністр закордонних справ. У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь голова Верховної Ради України.

Голова Ради національної безпеки і оборони України здійснює загальне керівництво роботою Ради і особисто головує на її засіданнях, а також здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про Раду національної безпеки і оборони України».

Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України, а її компетенція і функції визначаються вищевказаним законом. Згідно з цим законом членами Ради національної безпеки і оборони України можуть бути також керівники інших центральних органів виконавчої влади.

Для забезпечення організації роботи і виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України було засновано посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Секретар Ради національної безпеки і оборони України призначається та звільняється з посади Президентом України і безпосередньо йому підпорядкований.

Поточне інформаційно-аналітичне і організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України здійснює її апарат, який підпорядкований секретареві Ради національної безпеки і оборони України.

Функції, структура і чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони України визначаються Президентом України.

Забезпечення діяльності Ради здійснює секретар Ради, якого призначає Президент України.

Секретар Ради безпосередньо підпорядковується Президентові України.

Для виконання своїх функцій секретар Ради має право:

1) одержувати у встановленому порядку від державних та інших органів, установ, організацій документи, письмові висновки, звітні дані, інші матеріали з питань національної безпеки і оборони;

2) брати участь у розгляді органами виконавчої влади питань, пов’язаних з організацією забезпечення національної безпеки і оборони;

3) залучати в разі потреби, у тому числі на договірній основі, науковців, спеціалістів, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до опрацювання окремих проблем національної безпеки і оборони.

Site Footer