4.2. Порядок внесення змін до Конституції України як елемент системи охорони конституції

Прийнята 28 червня 1996 року Конституція України містить окремий спеціальний розділ ХІІІ – «Внесення змін до Конституції України». Зразу ж варто окремо зазначити, що цей розділ є достатньо опрацьований, тут широко використано багатий досвід сучасного зарубіжного конституціоналізму.

Законодавець, виписуючи цю частину Основного Закону держави, поділив всі норми Конституції України на три групи:

– перша група – це норми (конституційні положення, принципи), які не підлягають зміні взагалі;

– друга група – це норми, які змінюються в спеціальному ускладненому порядку;

– третя група – це норми, які змінюються у спеціальному порядку.

До першої групи належать такі положення чи зміни:

– якщо зміни передбачають обмеження прав і свобод людини та громадянина;

– якщо зміни передбачають скасування прав і свобод людини та громадянина;

– якщо зміни спрямовані на ліквідацію незалежності України;

– якщо зміни спрямовані на порушення територіальної цілісності України.

До другої групи належать положення розміщені в трьох розділах Основного Закону:

– розділ I «Загальні засади»;

– розділ III «Вибори. Референдум»;

– розділу XIII «Внесення змін до Конституції України».

До третьої групи – всі інші положення Конституції України.

Суб’єктами права внесення пропозицій щодо змін Конституції України є:

1) Президент України;

2) група народних депутатів України не менше третини від конституційного складу Верховної Ради України.

Декілька загальних правил, передбачених для внесення змін до Конституції України:

1) повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання;

2) законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон, який не був прийнятий може бути поданий до Верховної Ради України не раніше, ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту;

3) Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті ж положення Конституції України;

4) законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції;

5) Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Порядок внесення змін до І, ІІІ, ХІІІ Конституції України:

1) внесення до парламенту пропозиції про зміну Конституції України (Президент України або не менше 150 народних депутатів);

2) прийняття такої пропозиції парламентом України за умови, що за це рішення проголошує не менше двох третин народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України;

3) затвердження цього рішення всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

Порядок внесення змін до Конституції України (окрім розділів І, ІІІ, ХІІІ):

1) внесення до парламенту пропозиції про зміну Конституції України (Президент України або не менше 150 народних депутатів);

2) схвалення запропонованих змін більшістю конституційного складу Верховної Ради України;

3) на наступній сесії – схвалення не менше двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Site Footer