6.4. Припинення громадянства України

Передбачено три підстави припинення громадянства України:

1) внаслідок виходу з громадянства України;

2) внаслідок втрати громадянства України;

3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Вихід з громадянства України. Припинення громадянства України внаслідок виходу з нього (з громадянства України) – це обов’язково добровільна, свідома дія дорослої особи. Тому першою і основною умовою є її власне бажання зробити цю дію. Звичайно, коло громадян України, які ймовірно можуть «виходити» з українського громадянства охоплює не тільки дорослих осіб. Тому, чинним законодавством окремо передбачено особливості виходу з громадянства для дітей. Є дві групи щодо питання виходу з громадянства України:

– вихід з громадянства дорослих (повнолітніх) осіб;

– вихід з громадянства дітей (неповнолітніх осіб).

При виході з громадянства дорослих осіб, законодавством передбачено дві ситуації (два варіанти):

1) громадянин України, який виїхав на постійне проживання закордон, може вийти з громадянства України за його клопотанням;

2) вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України.

Вихід з громадянства України не допускається у двох випадках, а саме:

1) якщо особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні притягнуто як обвинувачену у кримінальній справі;

2) якщо стосовно особи, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню.

Вихід з громадянства дітей, зазвичай, є наслідком зміни громадянства їхніх батьків чи осіб, які їх заміняють. Але вихід дітей віком від 15 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою.

Положення щодо особливостей виходу з українського громадянства дітей:

– якщо дитина виїхала разом з батьками на постійне проживання закордон і батьки виходять з громадянства України, за клопотанням одного з батьків, разом з батьками, з громадянства України може вийти і дитина;

– якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання закордон і виходить з громадянства України, а другий залишається громадянином України, дитина може вийти з громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням;

– дитина, яка усиновлена подружжям, один з якого є громадянином України, а другий – іноземцем, може вийти з громадянства України за клопотанням усиновителя, який є іноземцем;

– дитина, усиновлена іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів.

Втрата громадянства України. Громадянство України втрачається тоді:

1) якщо громадянин України, після досягнення ним повноліття, добровільно набув громадянство іншої держави;

2) якщо іноземець набув громадянство України і не подав у встановленому порядку документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього;

3) якщо іноземець набув громадянство України і скористався правами або виконав обов’язки, які надає чи покладає на нього іноземне громадянство;

4) якщо особа набула громадянство України внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;

5) якщо громадянин України без згоди державних органів України добровільно вступив на:

– військову службу;

– роботу в службу безпеки;

– роботу в правоохоронні органи;

– роботу в органи юстиції;

– роботу в органи державної влади чи органи місцевого самоврядування (іншої держави – у всіх перерахованих випадках ).

Громадянство не втрачається, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства (окрім ситуації з використанням свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів).

Законодавством чітко визначено поняття «добровільне набуття громадянства іншої держави», таким вважаються всі випадки, коли громадянин України:

1) за своїм вільним волевиявленням, вираженим у формі письмового клопотання, набув громадянство іншої держави;

2) добровільно отримав документ, що підтверджує наявність набуття ним іноземного громадянства:

Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства, до набуття чинності рішенням про припинення громадянства України користується всіма правами і має всі обов’язки громадянина України.

Site Footer