9.3. Порядок формування та припинення діяльності Верховної Ради України

Згідно Конституції України конституційний склад Верховної Ради України – 450 народних депутатів.

Порядок формування Верховної Ради, крім Конституції України, регламентований Законом України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року. Народні депутати України обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Вибори депутатів здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою:

– 225 депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій;

– 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах.

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії або шляхом самовисування відповідно до Закону.

Види виборів до Верховної Ради України:

Чергові вибори депутатів проводяться у зв’язку із закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення. Вони відбуваються в останню неділю жовтня п ’ятого року повноважень Верховної Ради України.

Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України з підстав і в порядку, встановлених Конституцією України. Позачергові вибори проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України».

Повторні вибори депутата призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією у разі визнання виборів депутатів в цьому окрузі такими, що не відбулися, або якщо особа після її обрання не набула депутатського мандата в порядку, встановленому законом. Повторні вибори в одномандатному окрузі призначаються не пізніше тридцяти днів від дня визнання виборів такими, що не відбулися, або прийняття Центральною виборчою комісією рішення про визнання обраної особи такою, яка не набула депутатського мандата. Повторні вибори відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їх призначення.

Проміжні вибори депутата призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому законом, у разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного в одномандатному окрузі. Рішення про призначення проміжних виборів депутата в одномандатному окрузі приймається Центральною виборчою комісією не пізніше тридцятиденного строку з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного в цьому окрузі. Проміжні вибори відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їх призначення.

Протягом п’ятого року повноважень Верховної Ради України поточного скликання проміжні та повторні вибори не проводяться.

Порядок обрання народних депутатів об’єднаний у певний виборчий процес. Виборчий процес – це здійснення суб’єктами, визначених законом виборчих процедур.

Виборчий процес здійснюється на засадах:

1) дотримання принципів виборчого права;

2) законності та заборони незаконного втручання будь- кого у цей процес;

3) політичного плюралізму та багатопартійності;

4) публічності і відкритості;

5) свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів і партій – суб’єктів виборчого процесу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є політичні партії, кандидати у депутати в одномандатному окрузі;

6) неупередженості органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати.

Виборчий процес забезпечується системою його суб’єктів. Стаття 12 Закону України «Про вибори народних депутатів

України» від 17 листопада 2011 року визначає суб’єктами виборчого процесу:

1) виборця;

2) Центральну виборчу комісію, а також іншу виборчу комісію;

3) партію, що висунула кандидатів у депутати;

4) кандидата у депутати;

5) офіційний спостерігач від партії, яка висунула кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, від кандидата у депутати в одномандатному окрузі, від громадської організації, який зареєстрований у порядку, встановленому законом.

Загалом учасників виборчого процесу значно більше. Це й органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх службові й посадові особи, політичні партії та громадські організації, ЗМІ, міжнародні спостерігачі тощо.

Безперечно, найбільш складна комплексна робота щодо організації та проведення виборів в Україні здійснюється Центральною виборчою комісією. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 року Центральна виборча комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, Всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених законами України.

Комісія очолює систему виборчих комісій та комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, Всеукраїнського референдуму. Комісія здійснює контроль за діяльністю та консультативно-методичне забезпечення виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів і комісій з місцевих референдумів.

Виборчий процес в Україні складається із взаємопов’язаних логічно-послідовних стадій його здійснення. Так,

ч. 5 ст. 11 Закону України «Про вибори народних депутатів України» визначає такі етапи виборчого процесу:

1) висування кандидатів у депутати;

2) утворення виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії);

3) реєстрація кандидатів у депутати;

4) проведення передвиборної агітації;

5) утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі;

6) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;

7) голосування;

8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;

9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення;

10) припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій.

Схожі стадії виборчого процесу визначають і закони про вибори Президента України та вибори представницьких органів місцевого самоврядування.

Першою стадією організації та проведення виборів народних депутатів є висування кандидатів у депутати. Відповідно до ст. 52 Закону України «Про вибори народних депутатів України» висування кандидатів у депутати партіями розпочинається за дев’яносто і закінчується за сімдесят дев’ять днів до дня голосування.

Право висування кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі реалізується виборцями через партії у порядку, передбаченому законом.

Право висування кандидатів у депутати в одномандатних округах реалізується виборцями через партії або шляхом само- висування у порядку, передбаченому законом.

Стадія утворення виборчих комісій. Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про вибори депутатів.

Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів становлять:

1) Центральна виборча комісія;

2) окружні виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніше шістдесяти двох днів до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.

Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніше тридцяти одного дня до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

Кількість членів дільничних комісій встановлюється ст. 28 Закону «Про вибори народних депутатів України»:

1) для малих дільниць – 10-18 осіб;

2) для середніх дільниць – 14-20 осіб;

3) для великих дільниць – 18-24 особи.

Вибори депутатів проводяться у загальнодержавному окрузі, який охоплює всю територію України та закордонні виборчі дільниці та у 225 одномандатних округах, що утворюються Центральною виборчою комісією та існують на постійній основі.

Підготовка організації і проведення голосування та підрахунок голосів виборців здійснюється на виборчих дільницях, що утворюються Центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією відповідно до закону та існують на постійній чи тимчасовій основі.

Виборчі дільниці (звичайні, спеціальні, закордонні) утворюються з кількістю виборців від 20 до 2500 осіб.

Звичайна та закордонна виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією та існують на постійній основі. Спеціальна виборча дільниця може існувати на постійній чи тимчасовій основі у випадках, передбачених законом.

Звичайні виборчі дільниці утворюються для організації голосування за місцем проживання.

Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають в плаванні під прапором України, на полярних станціях України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування. Спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі, утворюються окружними виборчими комісіями не пізніше сорока п’яти днів до дня голосування.

Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією при закордонних дипломатичних установах України, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, з рівномірним віднесенням до всіх одномандатних округів, які утворюються на території столиці України – міста Києва.

Важливою стадією виборів народних депутатів України є реєстрація кандидатів у депутати, після якої кандидату видається посвідчення кандидата у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за сімдесят п’ять днів до дня голосування.

Водночас, в ст. 61 Закону України «Про вибори народних депутатів України» йдеться про можливість скасування ЦВК реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати не пізніше 12 днів до виборів у разі звернення кандидата у депутати після його реєстрації із письмовою заявою про відмову балотуватися; припинення громадянства України кандидата у депутати тощо.

Новелою виборчого законодавства є встановлення грошової застави в розмірі 2 000 мінімальних розмірів заробітної плати (вноситься партією для кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі) та 12 мінімальних розмірів заробітної плати (вноситься кандидатом у депутати в одномандатному окрузі).

Після прийняття ЦВК рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, які входять до виборчого списку партії, починається етап передвиборчої агітації, що триває до 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування.

Передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію – суб’єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Стаття 68 Закону України визначає такі форми проведення передвиборчої агітації:

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

3) проведення публічних дебатів, дискусій, «круглих столів», прес-конференцій стосовно положень передвиборчих програм та політичної діяльності партій – суб’єктів виборчого процесу чи кандидатів у депутати;

4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;

5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії – суб’єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;

8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за партію – суб’єкта виборчого процесу, кандидата у депутати або публічні оцінки діяльності цих партій чи кандидатів у депутати;

9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.

Наступним важливим етапом виборчого процесу є складання списків виборців, їх перевірка та уточнення. Органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців». Складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць здійснюється у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Для звичайних виборчих дільниць не пізніше двадцяти днів до дня голосування орган ведення Державного реєстру виборців у приміщенні, де він розташований, передає один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії.

На спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) списки виборців складаються не пізніше п ’ятнадцяти днів до дня голосування відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітанами суден, де утворені такі виборчі дільниці.

На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються не пізніше семи днів до дня голосування відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня голосування, до таких відомостей та до списку виборців на цій дільниці не входять.

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Кульмінаційними стадіями виборчого процесу є голосування та встановлення результатів виборів народних депутатів України.

Голосування виборців на виборчих дільницях здійснюється за допомогою виборчих бюлетенів, форма і текст яких затверджуються ЦВК не пізніше 53 днів до дня голосування. Виборчі бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах мають бути різного кольору. Виборчі бюлетені виготовляються не пізніше семи днів до дня голосування у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством.

Голосування проводиться з 8 до 20 години у спеціально облаштованих приміщеннях, де обладнані кабіни для таємного голосування. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців покладаються на дільничну виборчу комісію (ст. 85 Закону).

Виборець особисто заповнює виборчий бюлетень для голосування в кабіні для таємного голосування, роблячи позначку «плюс» або іншу у квадраті проти назви партії чи прізвища кандидата і опускає заповнений виборчий бюлетень до опломбованої виборчої скриньки.

Встановлення результатів голосування передбачає підбиття підсумків голосування у межах виборчих дільниць і округів, передання відповідної документації до Центральної виборчої комісії, яка й встановлює під час засідання результати виборів народних депутатів України відповідно до процедури, визначеної законом. Транспортування виборчих документів обов ’язково супроводжує працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні.

Центральна виборча комісія під час засідання на підставі протоколів окружних виборчих комісій у загальнодержавному та одномандатних округах не пізніше п’ятнадцяти днів з дня голосування встановлює результати виборів депутатів.

Центральна виборча комісія не пізніше п’яти днів з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює їх в газетах «Голос України» та «Урядовий Кур’єр». Список обраних депутатів публікується із зазначенням и алфавітному порядку їх прізвища, імені, по батькові, року народження, освіти, посади (звання), місця роботи, місця проживання, партійності суб’єкта висування.

Суб’єкти виборчого процесу мають право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються процесу виборів депутатів.

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори депутатів, згідно зі ст. 114 Закону України, притягуються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. Виходячи з розуміння юридичної відповідальності в конституційному праві, слід виділяти такі види юридичної відповідальності за порушення законодавства про вибори народних депутатів України: конституційна, адміністративна, кримінальна, дисциплінарна та ін. Зокрема, прикладом конституційної санкції за порушення виборчого законодавства може бути визнання виборів недійсними.

Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше дев’яносто одного дня до дня голосування.

Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Виборчий процес повторних виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування рішення Центральної виборчої комісії про їх призначення.

Виборчий процес проміжних виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування рішення Центральної виборчої комісії про їх призначення.

Виборчий процес завершується через п ’ятнадцять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її конституційного складу (300 народних депутатів).

Строк повноваження Верховної Ради – п’ять років.

Припинення повноважень Верховної Ради України може бути:

– строкове – у строк по закінченню п’яти років. Строково повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану;

– дострокове – припинення повноважень Верховної Ради України Президентом України.

Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Окремі застереження щодо дострокового припинення повноважень парламенту:

– повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання;

– повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента України.

Site Footer