12.3. Конституційний Суд України

Стаття 147 Конституції України визначає Конституційний Суд України єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України складається з 18 суддів Конституційного Суду. Порядок утворення Конституційного Суду України – це поєднання процедури обрання та призначення суддів Конституційного Суду України. Суб’єкти конституційно – правових відносин – представники трьох гілок влади (законодавчої – Верховна Рада України, виконавчої – Президента України та судової влади – з’їзд суддів України) призначають чи обирають по одній третій складу Конституційного Суду України.

Вимоги до суддів Конституційного Суду України:

– належність до громадянства України;

– вік – на день призначення досягнення сорока років;

– вища юридична освіта;

– стаж роботи за фахом не менше 10 років;

– проживання в Україні протягом останніх 20 років;

– володіння державною мовою.

Строк повноважень суддів Конституційного Суду України 9 років без права бути призначеним повторно. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у випадках:

1) закінчення строку призначення;

2) досягнення суддею шістдесятип’ятирічного віку;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

4) порушення суддею вимог щодо несумісності із займаною посадою (вступ до політичних партій та профспілок, участь у будь-якій політичній діяльності, обрання народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатам органів місцевого самоврядування, зайняття будь-якої оплачуваної посади або виконання іншої оплачуваної роботи, крім наукової, викладацької та творчої);

5) порушенням суддею присяги;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення його громадянства;

8) визнання його безвісно відсутнім;

9) оголошення померлим;

10) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

До повноважень Конституційного Суду України належить:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність), законів України та інших правових актів Верховної Ради України; актів Президента України; актів Кабінету Міністрів України; правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України;

3) надання висновку про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;

4) надання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Питання про конституційність актів розглядаються Конституційним Судом за зверненнями:

– Президента України;

– не менше сорока п’яти народних депутатів України;

– Верховного Суду України;

– Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

– Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині у випадках:

– якщо вони не відповідають Конституції України;

– якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набуття ними чинності.

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Конституційний Суд України видає (приймає) такі акти:

– рішення Конституційного Суду України;

– висновки Конституційного Суду України.

Рішення Конституційного Суду України приймаються за результатами розгляду справ щодо конституційності:

– законів та інших правових актів Верховної Ради України;

– актів Президента України;

– актів Кабінету Міністрів України;

– правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Висновки Конституційного Суду України даються у справах з питань:

– офіційного тлумачення Конституції України та законів України;

– про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;

– щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Рішення приймаються, висновки даються Конституційним Судом України поіменним голосуванням шляхом опитування суддів Конституційного Суду України. Судді Конституційного Суду України не мають права утримуватися від голосування. Рішення і висновки Конституційного Суду України мотивують – ся письмово, підписуються окремо суддями Конституційного Суду України, які голосували за і проти їх прийняття, та оприлюднюються. Вони (рішення і висновки) підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку. Рішення і висновки Конституційного Суду України офіційно оприлюднюються наступного робочого дня після їх підписання.

Рішення і висновки Конституційного Суду України є остаточними і не підлягають оскарженню, вони є обов’язковими до виконання.

Site Footer