14.3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Уряд Автономної Республіки Крим

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим складається зі 100 депутатів, які обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Строк повноважень Верховної Ради АР Крим – 5 років.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її загального складу.

Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим попереднього скликання припиняються з моменту відкриття першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання.

Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть бути припинені Верховною Радою України достроково на підставах і в порядку, визначених Конституцією України, а саме (п. 28 ст. 85 Конституції України ) за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України.

В структурі Верховної Ради автономії окремо можна виділити:

  1. Голову та його заступників (перший заступник і заступник).
  2. Президію ВР автономії.
  3. Постійні і тимчасові комісії ВР автономії.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим збирається на першу сесію не пізніше тридцятого дня після обрання не менше двох третин від встановленого числа депутатів.

Першу сесію відкриває і веде до обрання Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим голова виборчої комісії Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає нормативно-правові акти, які є обов’язковими для виконання на території Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим з питань, що мають нормативно-правовий характер, приймає постанови. З питань організаційно-розпорядчого характеру Верховна Рада автономії приймає рішення.

Постанови та рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймаються на її засіданні відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів депутатів від загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим (не менше 51 голосу).

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада Міністрів Автономії.

Уряд Автономної Республіки Крим:

1) є виконавчим органом автономії;

2) виконує делеговані йому функції органів державної виконавчої влади України (в цій частині Уряд автономії підзвітний і підконтрольний Кабінету Міністрів України, а йому підзвітні і підконтрольні місцеві держадміністрації);

3) очолює Уряд Автономії Голова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, який призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України;

4) членів Уряду автономії (міністрів, голів державних комітетів, заступників Голови уряду) призначає Верховна Рада АРК за поданням Голови Ради Міністрів АРК;

5) Уряд періодично звітує перед ВР АРК.

У випадку визнання роботи уряду незадовільною (висловлення недовіри) у відставку можуть бути відправлені:

– весь уряд;

– голова уряду.

Site Footer