10.5. Дострокове припинення повноваження Президента України

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

1) відставки;

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті.

Відставка Президента України охоплює таку послідовність дій:

1) заява Президента про відставку;

2) набуття чинності з моменту проголошення ним особисто цієї заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.

Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я:

1) повинен бути медичний висновок;

2) має бути письмове подання Верховного Суду України (за зверненням Верховної Ради України);

3) питання розглядається на засіданні Верховної Ради України;

4) рішення про припинення повноважень має бути прийняте більшістю від її конституційного складу.

Слово «імпічмент» походить з латинської мови, слово «ішріш» перекладається як нечестивий, злочинний, мерзотний. У світовій практиці конституціоналізму імпічментом називають спеціальну процедуру обвинувачення вищих посадових осіб держави у вчиненні злочинів чи службових правопорушеннях.

Основні моменти процедури імпічменту:

  • Може здійснюватися у випадках:

– вчинення ним державної зради;

– вчинення іншого злочину.

  • Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
  • Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, в складі якої є спеціальний прокурор і слідчі.
  • Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
  • За наявності підстав Верховна Рада України не менше двох третин від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
  • Конституційним Судом України перевіряються матеріали справи на предмет отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент.
  • Верховний Суд України дає висновок про те, що в діяннях, в яких звинувачується Президент України, є ознаки державної зради або іншого злочину.
  • Верховна Рада приймає рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту не менше трьох четвертих від її конституційного складу.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем’єр-міністра України.

Прем’єр-міністр України в період виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати низку повноважень.

Site Footer