15.6. Конституційні основи організації діяльності місцевих рад

Загальний склад ради – кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону.

Склад ради – кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

Правомочний склад ради – кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менше двох третин від загального складу ради.

Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно.

Сесія складається з:

– пленарних засідань ради;

– засідань постійних комісій ради.

Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської, районної у місті ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше двох тижнів після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів, відповідно, сільського, селищного, міського голови.

Наступні сесії ради скликаються сільської, селищної, міської ради, відповідно, сільським, селищним, міським головою; районної у місті, районної, обласної – головою відповідної ради.

Сесія ради скликається за необхідності, але не менше одного разу на квартал (три місяці), а з питань відведення земельних ділянок – не рідше одного разу на місяць.

У разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради або неможливості його скликати сесію ради, то сесія сільської, селищної, міської ради скликається секретарем сільської, селищної, міської ради; районної у місті, районної, обласної ради – заступником голови відповідної ради.

Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради повинна бути також скликана за пропозицією:

– не менше однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради;

– виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

Сесія районної, обласної ради повинна бути скликана за пропозицією:

– не менше однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради;

– голови відповідної місцевої державної адміністрації.

Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше дня до сесії із зазначенням:

– часу скликання;

– місця проведення;

– питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде, відповідно, сільський, селищний, міський голова, а у інших випадках – секретар ради.

Сесію районної у місті, районної, обласної ради – голова ради або його заступник.

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше частини депутатів від загального складу ради.

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися:

– сільським, селищним, міським головою;

– постійними комісіями;

– депутатами;

– виконавчим комітетом ради;

– головою місцевої державної адміністрації;

– головою районної, обласної ради;

– загальними зборами громадян.

Сесії ради проводяться гласно. За необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Site Footer