Соціологія девіантної поведінки
Мінц М.О.

Соціологія девіантної поведінки

Навчальний посібник. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. - 244 c.

Використовуючи праці та наукові дослідження українських та зарубіжних вчених, спираючись на чинне законодавство, автор глибоко і змістовно розкрив соціальні чинники, які сприяють поширенню девіацій у суспільстві та показав заходи, спрямовані на їх профілактику.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають соціологію та соціальну роботу.

Концепція курсу
ЧАСТИНА 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ»
ЧАСТИНА 2. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС46 
Модуль 147 
Тема 1. Теоретичні основи і класифікація девіантної поведінки47 
1.1. Визначення девіантної поведінки 47 
1.2. Причини девіації50 
1.3. Критерії девіантної поведінки51 
1.4. Соціальні норми51 
1.5. Соціальні відхилення від поведінкової норми54 
1.6. Формальні й неформальні соціальні норми57 
1.7. Критерії соціальних норм58 
1.8. Соціальний контроль59 
1.9. Висновки61 
Тема 2. Теоретичні вчення про девіантну поведінку 63 
2.1. Девіація: історична ретроспектива63 
2.2. Мислителі епохи Еллінізму про людську поведінку65 
2.3. Середньовічна філософія про поведінку людини69 
2.4. Філософи епохи Відродження про поводження індивіда 70 
2.5. Характеристика поведінки людини у Новий час72 
2.6. Німецька класична філософія про поведінку людини 74 
2.7. XX ст.: девіантна поведінка79 
2.8. Висновки 84 
Модуль 287 
Тема 3. Характеристика форм і видів девіантної поведінки. Злочинність та її прояви87 
3.1. Історія соціології злочинності87 
3.2. Актуальність проблеми злочинності93 
3.3. Поняття злочину95 
3.4. Причини формування злочинності100 
3.5. Класифікація та типологія злочинців 103 
3.6. Висновки 105 
Алкоголізм: соціальні проблеми106 
3.7. Історичний аспект пияцтва та алкоголізму106 
3.8. Актуальність проблеми алкоголізму108 
3.9. Причини вживання алкоголю 110 
3.10. Молодіжне пияцтво та його наслідки112 
3.11. Соціальні проблеми алкоголізму116 
3.12. Висновки117 
Тема 4. Проституція як негативне соціальне явище119 
4.1. Історія проституції119 
4.2. Актуальність проблеми проституції123 
4.3. Визначення проституції124 
4.4. Проституція в Україні 126 
4.5. Сутенерство та звідництво129 
4.6. Категорії і типи представниць секс-бізнесу 132 
4.7. Суспільне ставлення до проституції135 
4.8. Висновки136 
Суїцид та проблеми його подолання137 
4.9. Історія суїциду 137 
4.10. Актуальність проблеми суїциду140 
4.11. Засоби вчинення суїциду142 
4.12. Проблеми суїциду: позасусиільні чинники самогубств143 
4.13. Соціальні чинники самогубств147 
4.14. Причини самогубств150 
4.15. Причини підліткового суїциду 155 
4.16. Висновки 156 
Тема 5. Наркоманія - глобальна проблема сучасності158 
5.1. Історичні аспекти наркотизму158 
5.2. Актуальність проблеми наркоманії160 
5.3. Поширення наркотиків162 
5.4. Шляхи залучення до наркотиків165 
5.5. Вплив наркотиків на людину167 
5.6. Типи споживачів наркотичних речовин169 
5.7. Висновки170 
ВІЛ/СНІД - соціальна хвороба171 
5.8. Історія ВІЛ/СНІДу171 
5.9. Актуальність проблеми поширення ВІЛ/СНІДу 172 
5.10. Шляхи зараження ВІЛ-інфекцією 175 
5.11. Висновки177 
Модуль 3178 
Тема 6. Профілактика девіантної поведінки 178 
6.1. Актуальність проблеми профілактики девіантної поведінки 178 
6.2. Технології профілактики девіантної поведінки179 
6.3. Профілактика злочинної поведінки 183 
6.4. Профілактика алкоголізму186 
6.5. Профілактика проституції 189 
6.6. Профілактика суїцидальної поведінки195 
6.7. Профілактика наркотичної залежності й ВІЛ/СНІДу197 
6.8. Висновки 206 
ЧАСТИНА 3. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ209 
Законодавство про ВІЛ/СНІД209 
Профілактика СНІД при пораненнях211 
10 основних факторів, які необхідно знати про ВІЛ-інфекцію та СНІД213 
Правила уникнення ризику ВІЛ-інфікування214 
Класифікація та види наркотиків 215 
Глосарій 228