1.2. Причини девіації

Важливо наголосити на тому, що соціально-політичні та економічні зміни, що відбуваються у суспільстві, активно впливають на розвиток та поширення девіації: різке збіднення народу, безробіття, фінансові проблеми, економічна криза спонукають деяких людей, які не знайшли свого місця у системі нових відносин, до крадіжок, жебрацтва, проституції, злочинності, навіть суїциду тощо. Поряд з цим відбувається девальвація колишніх усталених норм поведінки (солідарність, групова та колективна відповідальність тощо), культурних цінностей та традицій.

Треба зважити на те, що неузгодженість між очікуваним та існуючою реальністю підвищує у суспільстві напруженість і готовність людини до зміни моделі поведінки, тобто до девіацій [19].

Цей напрямок підтримує професор В.Н. Іванов і виділяє такі причини девіації, як: зміни в соціальних відносинах, що одержали відображення в понятті «маргіналізація», тобто його нестійкість, а також «проміжність», «перехідність», поширення різного роду соціальних патологій [19]. Це стало можливим через розрив соціальних, економічних, духовних та культурних зв’язків, які тривалий час формувалися у суспільстві. Розшарування членів суспільства на багатих і бідних призводить до соціального протистояння, появі бажання у других відібрати частину статку в перших незаконним шляхом. А наявна економічна ситуація «сприяє», на жаль, певній люмпентизації частини маргіналів, які поступово формують свої соціальні зв’язки, адаптуються до нових умов існування, частково чи повністю за рахунок інших членів суспільства (жебраки, повії, крадії) і посилюють свій негативний вплив на загальний стан потенції суспільства, подальша деградація якого створить умови для все більшої чисельності маргіналів, які «заповнюють нові ніші в соціальній культурі суспільства, починають грати більш активну, самостійну роль у суспільному житті» [19].

Отже, неусталені економічні, політичні, соціальні та ідеологічні процеси у країні формують соціальні відхилення, які вже є не- випадковими, а явища, що набули певної стабільності й поширення у суспільстві та мають постійну тенденцію до цього. Стабілізація соціальних процесів повинна сприяти призупиненню девіації та відвернення від неї значної кількості молодих людей.

Site Footer