Законодавство про ВІЛ/СНІД

Про вдосконалення організації медичної допомоги з хворими

на ВІЛ-інфскцію/СНІД: Наказ від 25 трав. 2000 р. № 120: [МОЗ] // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 46. – С. 320-333.

Про невідкладні заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ- інфекцй/СШДу: Указ Президента України від 1 листоп. 2000 р. № 1182 // Уряд, кур’єр. – 2000. – 4 листоп. (№ 205).- С. 15.

Про утворення Урядової комісії з профілактики ВІЛ-інфекціїУ СЩЦу: Постанова Каб. Міністрів України від 7 лют. 2001 р. № 116 // Юрид. вісн. – 2001. – № 8 (28 лют.). – В дод.: С. 5-6.

Про оголошення в Україні 2002 р. роком боротьби зі СНІДом: Указ Президента України від 22 черв. 2001 р. № 461 //Голос України. – 2001. – 26 черв. (№ 112). – С. 2.

Декларація про прийняття зобов’язань у зв’язку з епідемією ВШ-інфекції/СНІДу: Прийнята спеціал. сесією Ген. Асамблеї ООН з питань ВІЛ/СНІДу, 27 червня 2001 р. // Завуч. – 2001. – Жовт. (№ 29). – В дод.: С. 12-16.

Про програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки: Постанова Каб. Міністрів України від 11 лип. 2001 р. № 790 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 28. – С. 54.

Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з ВШ-інфекцією/ СНІДом: Указ Президента України № 741/2001 від 28 серп. 2001 р. // Уряд, кур’єр. – 2001. – 30 серп. (№ 155). – С. 11.

Деякі питання урядової комісії з профілактики ВІЛ-інфекціїУ СШДу: Постанова Каб. Міністрів України від 26 жовт. 2001 р. № 1401 // Уряд, кур’єр. -2001. – 14 листоп. (№ 210). – В дод.: С. 11.

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»: Закон України від 15 листоп. 2001 р. № 2776-ІІІ // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 49. – С. 1.

Про утворення Українського фонду боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом: Постанова Каб. Міністрів України № 1620 від 29 листоп. 2001 р. //Уряд, кур’єр. -2001. – 12 груд. (№ 231). – В дод.: С. 14-15.

Програма профілактики ВШ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 28. – С. 55-69.

Спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ/СНІДу: Доп. Ген. секретаря (витяг) //Пік. світ. -2001. -№38. – В дод.: С. 1-11.

Про утворення наглядової ради з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/ СНІДом в Україні»: Постанова Каб. Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 971 // Уряд, кур’єр. – 2002. – 24 лип. (№ 133). – В дод.: С. 7-8.

Законодавство України у сфері боротьби з ВШ/СШДом: сучасний стан і шляхи вдосконалення / В.М. Рудий; Всеукр. асоц. зменшення шкоди, Міжнар. фонд «Відродження». – К: Сфера, 2003. – 180 с.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Соціально- економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв’язання»: Рекомендації Верховної Ради України від 03 лютого 2004 р. № 1426-ІУ // Голос України. – 2004. – 02 берез. (№ 40). – С. 7.

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження розповсюдження хвороби, що спричиняється вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції): Закон України від 04 лют. 2004 р. № 1435-IV // Голос України. – 2004. – 2 берез. (№ 40). – С. 7.

Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекціїУСНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ- інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки: Постанова Каб. МіністрівУкраїни від 04 березня 2004 р. № 264 // Офіц. вісн. України. – 2004. – 26 берез. (№ 10). – С. 103.

Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з проблем ВІЛ-інфекціїУСНІДу, туберкульозу та наркоманії: Постанова Верховної Ради України від 01 липня 2004 р. № 1943-ІУ // Голос України. – 2004. – 27 лип. (№ 137). – С. 7.

Про затвердження посадового складу Урядової комісії з питань боротьби з ВШ/СНІДом: Постанова Каб. Міністрів України від 14 лип. 2004 р. № 912 // Уряд, кур’єр. – 2004. – 28 лип. (№ 140). – В дод.: С. 13.

Про запобігання дальшому поширенню ВІЛ-інфекціїУСНІДу в Україні: Указ Президента України від 30 серп. 2004 р. № 1022/2004 // Уряд, кур’єр. – 2004. – 09 верес. (№ 169). – С. 21.

Соціальні аспекти та принципи державної політики у сфері боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції / О. Джужа, Г. Піщенко // Право України. – 2004. – № 6,- С. 75-77.

Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 -2008 роки: Затверджено постановою кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 264.

Концепція стратегій дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, на період до 2011 року: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2004 року № 264.

Site Footer