3.6. Висновки

Злочинність небезпечне соціальне явище, яке має місце у всіх без винятку суспільствах. До сьогодні невироблені ефективні засоби боротьби з цим соціальним злом, яке має поширення і в Україні. Вивчення причин скоєння злочину, формування кримінальних структур, соціальних чинників, які сприяють розповсюдженню злочинності є нагальним і невідкладним. Небезпечним є той факт, що злочини скоюють особи, які по суті своїй, є загрозливими для соціуму – наркомани, токсикомани, повії, крадії. Високим залишається відсоток рецидивних злочинів.

Причина тому – нестабільність у суспільстві, складна економічна ситуація, безробіття, фінансова нестабільність, інфляція. На цьому фоні поширюється кримінальна субкультура та кримінальна романтика серед молоді, що є вкрай небезпечним і повинно всіх нас насторожити.

Site Footer