5.7. Висновки

Наркоманія – соціально небезпечна хвороба, яка спричинена споживанням наркотичних речовин. Її полоненими стали мільйони людей різного віку, статі, соціальної чи класової приналежності. Сьогодні наркотизація є глобальною проблемою для всіх суспільств, незалежно від їх державного устрою, форми влади, політичної спрямованості, рівня економічного розвитку. На її подолання націлені різного роду програми, проекти, суспільні рухи тощо. Зважаючи на той факт, що наркотики є частиною розвиненого бізнесу, мережа реалізації наркотиків постійно розширяється і до наркотиків залучається все більше і більше молодих людей.

Тому постала нагальна проблема посилення боротьби з цією «чумою». Залучення до профілактичної роботи представників різних верств населення, спеціалістів різного профілю – лікарів, соціологів, соціальних працівників, психологів, психіатрів, педагогів та просто волонтерів має стати перепоною у поширенні наркотизації.

Site Footer