Модуль 3

Вивчивши матеріали III модуля, студент має знати:

– актуальність проблеми профілактики девіантної поведінки;

– первинну, вторинну та третинну профілактику та їх значення у процесі ресоціалізації особистості;

– завдання і принципи профілактики;

– технології профілактики девіантної поведінки;

– напрямки профілактичної роботи;

– програми, націлені на допомогу девіантам;

– рівні профілактики;

– профілактику злочинності, алкоголізму, проституції, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, суїциду;

– види та класифікацію наркотиків та засоби самозбереження; індивідуальні профілактичні заходи;

– ознаки девіацій.

Site Footer