1.9. Висновки

Таким чином, норми – це чинники, які формують поведінку індивіда в тій чи іншій культурі, яку поділяють члени даного суспільства, а також є тим механізмом, який утримує суспільну систему в стані життєздатної рівноваги в умовах невідворотних змін. Норми, як суспільні цінності, формуються тривалий час і кардинально впливають на поведінку членів суспільства. У різних індивідів та окремих членів суспільства інколи виникають невідповідності з соціальними нормами. Причинами, що спонукають до порушення норм поведінки, можуть бути: приналежність індивіда до певної субкультури (наприклад, кримінальної), економічні, соціальні, фінансові тощо проблеми. Соціальний контроль, певною мірою, сприяє дотриманню норм поведінки членами суспільства.

Site Footer