Модуль 1

Вивчивши матеріали модуля 1, студент буде знати:

– основну мету і задачі курсу «Соціологія девіантної поведінки»;

– поняття, класифікацію, типи девіантної поведінки, причини девіацій, критерії девіантної поведінки;

– конструктивні та деструктивні девіації;

– про соціальну норму, типи, класифікацію соціальних норм та причини відхилення від соціальної норми;

– трактовку девіантної субкультури та її прояви;

– визначення поведінкової ситуації.

А також теоретичні аспекти розвитку вчення про девіантну поведінку особистості від античних часів до сьогодення.

Site Footer