5.6. Типи споживачів наркотичних речовин

Висока сприйнятливість наркотиків криється в індивідуальних особливостях психіки людини. Наркоманами можуть стати діти і підлітки, яким вводилися в організм наркотики як обезболюючі препарати після складних хірургічних втручань, і у них з часом сформувалася потреба у споживанні наркотичних речовин. Наркоманами також стають особистості, які намагаються задовольнити свою цікавість, продемонструвати оточуючим неадекватність своєї поведінки, незалежності, намагання відрізнятися від інших, і у яких окремі риси характеру надзвичайно посилені. Це так звані акцентуації характеру. їх нараховується близько півтора десятка і для кожного з них є свій критичний вік.

Молоді люди, схильні до активного негативного самопрояву та наркотиків, поділяються за типами. Найбільш небезпечними є нестійкий, епілептоїдний, істероїдний, гіпо- і гіпертимний, конформний типи.

Нестійкий тип характеризується відсутністю всякої моральності, потягом до постійного пияцтва та веселощів, намаганням отримати надзвичайне задоволення.

Епілептоїдний тип характеризується схильністю до постійної злоби, незадоволеності, агресивності й садизму. Потяг до наркотиків формується з першого разу їх вживання.

Істероїдний тип має постійну надзвичайно високу потребу уваги до себе, хоче знаходитися у центрі уваги. Всі його дії та вчинки розраховані на глядача, у якого він прагне викликати подив, шок, не переносять відсутність уваги до власної персони. Як правило, після споживання алкоголю або наркотиків особа стає некерованою.

Гіпотими – протилежний тип, у якого настрій і активність постійно принижені. Вони легко спиваються і легко звикають до наркотиків. їх бажання отримати спокій і душевну рівновагу реалізується споживанням наркотиків.

Конформний тип – особистість, яка сліпо наслідує свого кумира і бездумно дотримується правил і традицій групи, до якої належить. Він втягується у наркоманію «за компанію».

Вищеперераховані типи наркоманів є основними. Незважаючи на приналежність до різних типів, процес наркотизації призводить до одного й того ж результату – наркоманії.

Site Footer