Модуль 2

Вивчивши матеріали «модуля 2», студент має знати:

– основні характеристики форм і видів девіантної поведінки;

– актуальність проблеми девіацій у світі та українському суспільстві;

– історію злочинності, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІД проституції, суїциду. Ознайомитися з працями різних вчених з проблем девіантної поведінки;

– поняття злочину, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІД, проституції, суїциду;

– причини девіантної поведінки особистості у суспільстві;

– індивідуальні та колективні форми проявів девіацій;

– підліткові поведінкові відхилення від норми;

– негативний вплив девіантних явищ на загальний розвиток та здоров’я суспільства;

– стан девіантних проявів у Миколаївській області та інших регіонах України.

Site Footer