Підприємництво та його організаційно-правові засади
Коваленко О. В.

Підприємництво та його організаційно-правові засади

Навчальний посібник. - Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. - 400 c.

Навчальний посібник структуровано відповідно до розділів робочої програми курсу "Підприємництво". Ретельно розкриті основи організації, функціонування і регулювання підприємницької діяльності згідно з діючим законодавством, а також сутність підприємництва. Охарактеризовано правове регулювання відносин власності і захист прав суб’єктів господарчої діяльності. Визначено правові основи організації, реєстрації та припинення діяльності підприємницьких структур. 

Вступ
Тема 1. Підприємництво – основа господарської діяльності
1.1. Сутність підприємництва
1.2. Об’єктивні основи розвитку підприємництва в ринковій економіці15 
1.3. Основні функції підприємництва19 
1.4. Підприємницька ідея та механізм її втілення21 
Тема 2. Організація, функціонування і регулювання підприємницької діяльності в Україні27 
2.1. Вибір виду підприємництва та відповідальність за заняття протизаконною підприємницькою діяльністю27 
2.2. Суб’єкти та організаційно-правові форми підприємницької діяльності34 
2.3. Права і обов’язки державних контролюючих органів щодо підприємницьких структур54 
2.4. Державне регулювання підприємництва в Україні68 
Тема 3. Правове регулювання відносин власності і захист прав суб’єктів господарчої діяльності84 
3.1. Регулювання взаємодії суб’єктів підприємницької діяльності84 
3.2. Особливі форми організації підприємництва91 
3.3. Ліцензування та патентування окремих видів підприємницької діяльності110 
3.4. Міжнародні економічні відносини та міжнародне підприємництво128 
Тема 4. Правові основи організації, реєстрації, припинення діяльності підприємницьких структур140 
4.1. Основні етапи створення власної справи140 
4.2. Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи149 
4.2.1. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи в органі державної реєстрації151 
4.2.2. Взяття суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи на облік платників податків в органі державної податкової служби155 
4.2.3. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи в органі Пенсійного фонду України159 
4.2.4. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи в органі Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття161 
4.2.5. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи в органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України162 
4.2.6. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи в органі Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності163 
4.2.7. Одержання суб`єктом підприємницької діяльності – фізичною особою дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів та їх виготовлення163 
4.2.8. Відкриття поточного банківського рахунку суб`єктові підприємницької діяльності – фізичній особі166 
4.3. Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи169 
4.3.1. Підготовка установчих документів підприємства169 
4.3.2. Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства172 
4.3.3. Державна реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи174 
4.3.4. Включення суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України179 
4.3.5. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи в органі Пенсійного фонду України181 
4.3.6. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи як платника страхових внесків до Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття182 
4.3.7. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України183 
4.3.8. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності184 
4.3.9. Взяття суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи на облік в органі державної податкової служби185 
4.3.10. Одержання суб`єктом підприємницької діяльності — юридичною особою дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів та їх виготовлення192 
4.3.11. Відкриття поточного банківського рахунку суб`єктові підприємницької діяльності — юридичній особі195 
4.4. Припинення підприємницької діяльності199 
Тема 5. Конкуренція і аналіз впливу конкуренції на підприємницьку діяльність202 
5.1. Зміст та види конкуренції в системі підприємництва202 
5.2. Форми та методи конкурентного суперництва208 
5.3. Конкурентоспроможність підприємництва та підприємницька таємниця216 
5.4. Стратегія підприємницької діяльності228 
Тема 6. Планування підприємницької діяльності237 
6.1. Методологія планування підприємницької діяльності237 
6.2. Бізнес-план як основа створення підприємства243 
6.3. Зміст та принципи комерційного розрахунку257 
6.4. Шляхи розвитку підприємництва. Показники інтенсифікації і підвищення ефективності підприємницької діяльності260 
Тема 7. Економічні ризики в підприємницькій діяльності266 
7.1. Зміст та функції підприємницького ризику266 
7.2. Сутність і основні види ризиків276 
7.3. Оцінка та управління економічними ризиками287 
7.4. Механізм зниження основних економічних ризиків 296 
Тема 8. Фінанси, банки та кредит. Їх роль в системі підприємництва308 
8.1. Сутність фінансів суб’єктів підприємницької діяльності. Організація фінансової діяльності підприємств308 
8.2. Роль банків у забезпеченні функціонування підприємницьких структур314 
8.3. Суть та функції кредиту. Банківське кредитування суб’єктів господарювання: види, принципи, організація322 
8.4. Форми небанківського кредитування, їх характеристика338 
Список використаної літератури345