Дозвілля в зарубіжних країнах
Петрова І.В.

Дозвілля в зарубіжних країнах

Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 408 c.

У підручнику розглядається дозвілля в зарубіжних країнах, характеризується система закладів дозвіллєвої сфери, її матеріально-технічне, фінансове, кадрове забез­печення. Особливу увагу звернено на організаційні питання, планування дозвіллєвої діяльності закладів культури, на вивчення запитів та інтересів різних соціально-де­мографічних груп населення. Мета підручника — адаптувати світовий досвід дозвілля як соціокультурного явища до українських реалій.

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів педагогічних та вихов­них закладів, ВНЗ культури та мистецтва, фахівців дозвіллєвої сфери України.

Підручник може бути корисним для всіх, хто працює або прагне працювати у сфері педагогіки, культури, дозвілля.

Вступ 
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОЗВІЛЛЯ
1.1. Соціальна сутність дозвілля
1.2. Дозвілля в житті людини19 
1.3. Функції та принципи дозвілля31 
1.4. Педагогічні засади дозвілля42 
1.5. Стан наукових досліджень дозвіллєвої сфери59 
РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ДОЗВІЛЛЄВОЇ СФЕРИ71 
2.1. Специфіка діяльності дозвіллєвих центрів71 
2.2. Робота парку як дозвіллєвого центру87 
2.3. Дозвіллєва діяльність в клубах102 
2.4. Дозвілля в туристичних комплексах та готелях117 
2.5. Музей як дозвіллєвий центр131 
2.6. Хобі-групи як інститути дозвілля146 
РОЗДІЛ IIІ. ДОЗВІЛЛЄВА РОБОТА З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ НАСЕЛЕННЯ161 
3.1. Специфіка дозвіллєвої роботи з підлітками та молоддю161 
3.2. Особливості дозвіллєвої роботи з дорослими189 
3.3. Дозвіллєва діяльність з особами похилого віку213 
3.4. Специфіка дозвіллєвого обслуговування інвалідів 238 
3.5. Дозвіллєва робота з сім’ями257 
РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІННЯ ДОЗВІЛЛЄВОЮ СФЕРОЮ275 
4.1. Дозвілля в контексті культурної політики275 
4.2. Державний сектор управління дозвіллєвою сферою292 
4.3. Дозвіллєві об’єднання добровільного сектору306 
4.4. Особливості розвитку індустрії дозвілля325 
РОЗДІЛ V. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДОЗВІЛЛЄВОЇ СФЕРИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ340 
5.1. Професійна майстерність спеціаліста дозвіллєвої сфери340 
5.2. Система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців дозвіллєвої сфери 350 
Висновки371