Інтелектуальна власність
С.М.Махнуша, С.М.Фролов

Інтелектуальна власність

Курс лекцій. - Суми: Сумський державний університет, 2012. - 115 c.

Кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю

Вступ
1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
1.1. Поняття інтелектуальної власності
1.2. Еволюція інтелектуальної власності10 
1.3 Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави 16 
2. СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ21 
2.1. Об’єкти права інтелектуальної власності21 
2.2. Суб’єкти права інтелектуальної власності 34 
2.3. Система законодавства України про інтелектуальну власність36 
2.4. Державна система правової охорони інтелектуальної власності37 
2.5. Міжнародна система інтелектуальної власності 41 
3. Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності 44 
3.1. Мета і принципи правової охорони44 
3.2. Охорона прав на об`єкти промислової власності46 
3.3. Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 51 
3.4. Охорона об’єктів авторського права і суміжних прав 53 
3.5. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності за кордоном 57 
4. ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ60 
4.1. Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар 60 
4.2. Комерціалізація прав на об`єкти інтелектуальної власності64 
4.3. Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності 70 
4.4. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності74 
4.5. Застосування елементів інвестиційного аналізу для оцінки економічної ефективності об’єктів інтелектуальної власності 89 
4.6. Управління правами інтелектуальної власності 96 
5. Захист прав інтелектуальної власності102 
5.1. Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення 102 
5.2. Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності103 
5.3. Категорії спорів105 
5.4. Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності 107 
5.5. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS113 
Список використаних джерел114