Безконтактні адміністративні послуги Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: питання теорії та практики
Дрозд О.Ю.

Безконтактні адміністративні послуги Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: питання теорії та практики

Монографія. - Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. - 200 c.

Монографію присвячено аналізу безконтактних адміністративних послуг Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. У роботі визначено сутність безконтактних адміністративних послуг Державної служби України з питань геодезії, кар­тографії та кадастру. Розкрито поняття та специфічні ознаки адміністративної процедури як правової форми надання адміністративних послуг. Здійснено класифікацію адміністра­тивних процедур. Встановлено поняття, ознаки, принципи адміністративних послуг та визначено їх різновиди. Визначено нормативне забезпечення, ознаки, поняття та різнови­ди безконтактних адміністративних послуг, що надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру. Охарактеризовано адміністративно-правовий статус вказаного органу як суб'єкта надання безконтактних адміністративних послуг. Визначено стадії та стандарти адміністративної процедури з надання безконтактних адмі­ністративних послуг Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадаст­ру. Систематизовано й проаналізовано зарубіжний досвід надання безконтактних адмініс­тративних послуг у сфері земельно-кадастрових відносин та запропоновані шляхи його запозичення для України.

Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. БЕЗКОНТАКТНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
1.1. Адміністративна процедура як правова форма надання адміністративних послуг: поняття, ознаки, класифікація та співвідношення із суміжними правовими поняттями
1.2. Поняття, ознаки, принципи та класифікація адміністративних послуг35 
1.3. Безконтактні адміністративні послуги, що надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру: нормативне забезпечення, ознаки, поняття та різновиди62 
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НАДАННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ78 
2.1. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру як суб`єкт надання безконтактних адміністративних послуг78 
2.2. Стадії адміністративної процедури з надання безконтактних адміністративних послуг Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру95 
2.3. Стандарти надання безконтактних адміністративних послуг Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру123 
2.4. Зарубіжний досвід надання безконтактних адміністративних послуг у сфері земельно-кадастрових відносин: критичний аналіз та шляхи запозичення для України144 
ВИСНОВКИ168