ПЕРЕДМОВА

Європейське право навколишнього середовища — порівняно нова галузь європейського права, яка динамічно розвивається усі останні роки під впли­вом міжнародно-правових процесів, особливо глобального масштабу. З іншо­го боку, такий її розвиток має безпосередній вплив на сучасне міжнародне право навколишнього середовища та національне право усіх європейських держав, включаючи Україну.

Цей підручник виходить у світ, коли до Європейського Союзу приєд­налось десять нових держав-членів. Україна опиналась пліч-о-пліч з новим об’єднаним сусідом — ЄС, до якого прагне приєднатись. Наскільки добре ми знаємо одне одного? Чи те спільне, що нас вже об’єднує, переважає те відмінне, що нас роз’єднує? Перший крок до ЄС — крок пізнання. Мета цього підручника — сприяти кращому розумінню правового регулювання охорони довкілля у ЄС. Проте мета цього підручника досягається двояко. Хоча підручник сам є джерелом інформації про європейське право навколишнього середовища, навряд чи він може ефективно виконати своє завдання, якщо він не є частиною навчального процесу. Тому розробка даного підручника покликана дати поштовх впровадженню навчального курсу з європейського права навколишнього середовища у вищих навчальних закладах України.

Думаю, читач усвідомлює новітність цього видання. Підручник не пре­тендує на досконалість, а є лише першим кроком до вивчення цієї галузі європейського права в Україні. В основі його структури лежить концепція підручника з міжнародного права навколишнього середовища, що побачив світ у 2002 році.1 Центральна ідея концепції — заохочувати самостійне мис­лення та роботу студентів, намагаючись не обґрунтовувати “правильних” тверджень чи позицій. Частина додаткових матеріалів подається англійською та російською мовами з метою заохочення вивчення іноземних мов, особливо студентами-міжнародниками, та для ознайомлення студентів зі термінологічними та стилістичними особливостями відповідних матеріалів. Підручник розроблений одночасно із збірником основних нормативно-правових актів ЄС у сфері охорони навколишнього середовища. Разом ці два видання складають цілісний навчально-методичний матеріал.

Підручник та збірник є результатом проекту Благодійного фонду “Екопра-во-Львів”, що реалізовувався за фінансової підтримки Європейської Комісії. Реалізація проекту відбувалась у тісній співпраці із кафедрою європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка. Ми щиро вдячні рецензентам підручника — д.ю.н. Кравченко Світлані Миколаївні та д.ю.н Денисову Володимиру Наумовичу — за корисні зауваження та співпрацю, що стали запорукою успішної реалізації проекту. Віримо, що підручник сприятиме вивченню європейського права навколишнього середовища в Україні.

Site Footer