РОЗДІЛ 5. Література

 1. Конституція України, ухвалена Верховною Радою України 28.06.1996 р. № 254 К / 96-ВР.
 2. Господарський процесуальний кодекс України. Затверджений постановою Верховної Ради України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ (у редакції Закону України «Про внесення змін до арбітражного процесуального кодексу України» від 21.06.2001 р. № 2539-ІІІ).
 3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р., що набув чинності з 01.09.2001 р.
 4. Кримінально-процесуальний кодекс України. Затверджений постановою Верховної Ради УРСР від 28.12.1960 р. (зі змінами і доповненнями).
 5. Цивільний процесуальний кодекс України. Затверджений постановою Верховної Ради УРСР від 18.07.1963 р. (зі змінами і доповненнями).
 6. Закон України «Про аудиторську діяльність». Затверджений постановою Верховної Ради України від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ (зі змінами та доповненнями).
 7. Закон України «Про банки і банківську діяльність». Затверджений постановою Верховної Ради України від 07.12.2000 р. № 2121-III (зі змінами і доповненнями).
 8. Закон України «Про боротьбу з корупцією». Затверджений постановою Верховної Ради України від 05.10.1995 р. № 356/95-ВР.
 9. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Затверджений постановою Верховної Ради України від 16.07.1999 р. № 996-XIV.
 10. Закон України «Про відпустки». Затверджений постановою Верховної Ради України від 15.11.1996 р. № 505/96 (набув чинності з 01.01.1997 р.).
 11. Закон України «Про виконавче провадження». Затверджений постановою Верховної Ради України від 21.04.1999 р. № 606-ХІV (зі змінами і доповненнями).
 12. Закон України «Про господарські товариства». Затверджений постановою Верховної Ради України від 19.09.1991 р. № 1576-ХIІ (зі змінами і доповненнями).
 13. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні». Затверджений постановою Верховної Ради України від 26.01.1993 р. № 2939-ХІІ (зі змінами і доповненнями).
 14. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Затверджений постановою Верховної Ради України від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР.
 15. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Затверджений постановою Верховної Ради України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ.
 16. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою прецездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням». Затверджений постановою Верховної Ради України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ.
 17. Закон України «Про міліцію». Затверджений постановою Верховної Ради України від 20.12.1990 р. № 565-ХІІ (зі змінами і доповненнями).
 18. Закон України «Про нотаріат». Затверджений постановою Верховної Ради України від 02.09.1993 р. № 3425-ХІІ (зі змінами і доповненнями).
 19. Закон України «Про обіг векселів в Україні». Затверджений постановою Верховної Ради України від 05.04.2001 р. № 2374-ІІІ.
 20. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». Затверджений постановою Верховної Ради України від 18.02.1992 р. № 2135-ХІІ.
 21. Закон України «Про оплату праці». Затверджений постановою Верховної Ради України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (зі змінами і доповненнями).
 22. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». Затверджений постановою Верховної Ради України від 28.12.1994 р.
  № 334/94-ВР (у редакції Закону від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР) (зі змінами і доповненнями).
 23. Закон України «Про підприємництво». Затверджений постановою Верховної Ради України від 07.02.1991 р. № ВР 698-ХІІ (зі змінами і доповненнями).
 24. Закон України «Про підприємства в Україні». Затверджений постановою Верховної Ради України від 27.03.1991 р. № 888-XII (зі змінами і доповненнями).
 25. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами». Затверджений постановою Верховної Ради України від 21.12.2000 р.
  № 2181-ІІI.
 26. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі». Затверджений постановою Верховної Ради України від 06.07.1999 р. № 826-ХІV.
 27. Закон України «Про прокуратуру». Затверджений постановою Верховної Ради України від 05.11.1991 р. № 1789-ХІІ.
 28. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (зі змінами і дповненнями).
 29. Закон України «Про судову експертизу». Затверджений постановою Верховної Ради України від 25.02.1994 р. № 4038-XII.
 30. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу». Затверджений постановою Верховної Ради України від 18.06.1991 р. № 1201-ХІІ (зі змінами і доповненнями).
 31. Указ Президента України «Про Національну програму боротьби з корупцією» від 10.04.1997 р. № 319/97.
 32. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю» від 21.07.1994 р. № 396/94.
 33. Розпорядження Президента України «Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю» від 10.02.1995 № 35/95-рп.
 34. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30.05.1997 р. № 8 (зі змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму ВСУ від 25.05.1998 р. № 15).
 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).
 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р.
  № 87 (зі змінами і доповненнями).
 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).
 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).
 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).
 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137.
 41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.
 42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р.
  № 246.
 43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20.
 44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р.
  № 290.
 45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318.
 46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.
 47. Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств. Затверджено рішенням ДКЦПФР від 11.06.2002 р.
  № 167.
 48. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88 (зі змінами і доповненнями).
 49. Положення про кваліфікаційні класи судових експертів. Затверджено наказом Міністерства юстиції № 360/6 від 30.11.1995 р.
 50. Положення про Державний реєстр атестованих судових експертів державних та підприємницьких структур та громадян. Затверджено наказом Міністерства юстиції № 149/7 від 15.04.1997 р.
 51. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестації судових експертів. Затверджено наказом Міністерства юстиції № 285/7-А від 15.07.1997 р.
 52. Положення про Міністерство юстиції України. Затверджено Указом Президента України від 30.12.1997 р. № 1396/97 (зі змінами і доповненнями).
 53. Положення «Про Державну податкову адміністрацію України». Затверджено Указом Президента України від 13.07.2000 р. № 886/2000.
 54. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджено постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р.
  № 72.
 55. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р.
  № 53/5 (зі змінами і доповненнями).
 56. Інструкція про порядок нарахування та погашення пені. Затверджена наказом ДПА України від 01.03.2001 р. № 77.
 57. Інструкція про порядок застосування та стягнення штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби. Затверджена наказом ДПА України від 17.03.2001 р. № 110.
 58. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.
 59. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.
 60. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті. Затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 р.
  № 135.
 61. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.08.1994 р. за № 202/412 (зі змінами і доповненнями).
 62. Інструкція про порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті. Затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527.
 63. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України. Затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69 (зі змінами і доповненнями).
 64. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. Затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.
 65. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Затверджено постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.
 66. Порядок накладення арешту на цінні папери. Затверджений постановою КМУ від 22.09.1999 р. № 1744.
 67. Белуха Н. Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. — М.: Дело, 1993. — 269 с.
 68. Камлик М. І. Особливості обліку та використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки. Судова бухгалтерія. — К.: Синтез, 1995. — 256 с.
 69. Камлик М. І. Судова бухгалтерія. — К.: Атіка, 2000. — 335 с.
 70. Мумінова-Савіна Г. Г. та ін. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України. — К.: Факт, 2001. — 447 с.
 71. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза. — К.: КНЕУ, 2003. — 202 с.
 72. Поникаров В. Д., Ялдин И. В., Стаматина М. В., Андрейчен-
  ко Ж. О. Судебно-бухгалтерская экспертиза. — Харьков: РИФ «Арсис, ЛТД», 2002. — 239 с.
 73. Поникаров В. Д. и др. Судебно-учетная экспертиза. — Харьков: ХГЭУ, 1998. — 112 с.
 74. Савченко Л. І. Судово-бухгалтерська експертиза: Опорний конспект лекцій. — К.: КНТЕУ, 2001. — 166 с.
 75. Усач Б. Ф. та ін. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза. — Львів: Каменяр, 1998. — 134 с.
 76. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. — М.: Юристъ, 1999. — 552 с.

Site Footer