Перелік умовних скорочень

ВГ Вишеградська група (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина)

ГК Господарський кодекс

ГПН Громадськість проти насилля (опозиційний рух у Словаччині з 19 листопада 1989 р.)

ГФ Громадянський Форум (опозиційний рух у Чехії з 19 листопада 1989 р.)

ЕВС Економічний і валютний союз

ЄБРР Європейський банк реконструкції та розвитку

ЄЕС Європейське Економічне Співтовариство

ЄК Європейська Комісія

ЄП Європейський Парламент

ЄР Європейська Рада

ЄС Європейський Союз

ЗЄС Західноєвропейський Союз

КК Кримінальний кодекс

КОР Комітет захисту прав робітників (Польща)

КПЧ Комуністична партія Чехословаччини

НБСЄ Нарада з безпеки та співробітництва в Європі

НДР Німецька Демократична Республіка

НКС Національний круглий стіл

НРБ Народна Республіка Болгарія

НФ Національний фронт (Чехословаччина)

ОВД Організація Варшавського договору

ПНР Польська Народна Республіка

ПСП Польська селянська партія

ПОРП Польська об’єднана робітнича партія

РЕВ Рада Економічної Взаємодопомоги (міжурядова організація соціалістичних країн)

РЄ Рада Європи

РЗДС Рух за демократичну Словаччину (із 22 червня 1991 р.)

РП Республіка Польща

СДПР Соціал-демократія Республіки Польщі

СНП Словацька народна партія

СР Словацька Республіка

СРСР Союз Радянських Соціалістичних Республік

США Сполучені Штати Америки

ФРН Федеративна Республіка Німеччина

ФЗ ЧСФР Федеральні Збори Чехословацької Федеративної Республіки

ЦЄІ Центральноєвропейська ініціатива

ЦК Цивільний кодекс

ЦК КПЧ Центральний комітет комуністичної партії Чехословаччини

ЦК ПОРП Центральний комітет Польської об’єднаної робітничої партії

ЦСЄ Центрально-Східна Європа

ЧР Чеська Республіка

ЧССР Чехословацька Соціалістична Республіка

ЧСФР Чехословацька Федеративна Республіка

PHARE Програма надання допомоги країнам-кандидатам ЄС

Site Footer