11.2. Природне вигодовування та його значення для здоров’я дитини і матері

Материнське жіноче молоко, що створене природою в процесі еволюції, є ідеальним харчовим продуктом для дітей першого року життя. Зокрема, в доповіді Комітету експертів ВООЗ з питань охорони материнства і дитинства (Женева, 1978) відзначено, що «природне вигодовування є найбільш прийнятний і економічно вигідний метод харчування дітей».

Природне вигодовування — це такий вид вигодовування, при якому дитина в першому півріччі життя отримує тільки жіноче молоко або жіноче молоко і докорм, кількість якого менша 1/5 необхідної добової кількості їжі.

Природне вигодовування немовлят має соціальні і біологічні переваги. Зокрема, соціальні переваги полягають в тому, що серед немовлят на природному вигодовуванні значно нижча смертність і захворюваність. Так, смертність дітей, що знаходяться на природному вигодовуванні, в 2-2,5 рази нижча, ніж серед дітей, які знаходяться на штучному або змішаному вигодовуванні.

Доведено, що діти, яких вигодовують материнським молоком, хворіють респіраторними інфекціями в 1,5 рази, іншими інфекційними захворюваннями — в 2,5 рази, а кишковими інфекціями — в 3 рази менше, ніж діти, яких вигодовують штучно. Якщо й виникає будь-яке захворювання, то воно перебігає значно легше і, як правило, без тяжких ускладнень.

За умови природного вигодовування діти значно рідше хворіють на гострі розлади функції шлунка (диспепсію та ентероколіт), хронічні розлади живлення організму, гіпотрофію, недокрів’я, авітамінози, до яких належить і рахіт, що виникає внаслідок недостачі в їжі, а значить і в організмі, ергокальциферолу.

Важливо, що при природному вигодовуванні відсутня харчова алергія, оскільки білки жіночого молока не мають антигенних властивостей. Крім того, імунні фактори материнського молока, формуючи місцевий та загальний імунітет у дитини, немов би створюють ще й «лінію оборони» проти харчової алергії. Саме тому ексудативний діатез у разі природного вигодовування немовляти зустрічається значно рідше, ніж у випадках штучного вигодовування сумішами з коров’ячого молока. Слід відзначити, що казеїн та (3-лактоглобулін коров’ячого молока високо антигенні і обумовлюють ризик виникнення алергозів.

Природне вигодовування впливає на психічний розвиток дитини, сприяє ранньому розвитку функцій аналізаторів, більш високій руховій активності та інтелектуальному розвитку. Антропометричні дані свідчать, що у дітей, які знаходяться на природному вигодовуванні, більш високий рівень фізичного та гармонійного розвитку.

Завдяки грудному вигодовуванню формується і зміцнюється здоров’я не тільки дитини, а й самої матері. Так, швидше перебудовується ендокринна система і скорочується матка у породіллі, а отже, менше буває ускладнень у післяпологовому періоді.

Годування дитини груддю запобігає в цей період настанню у жінки нової вагітності. Наукові спостереження свідчать, що у жінок, які тривалий час годували своїх дітей груддю, значно рідше розвиваються різні хвороби статевих органів і молочних залоз (наприклад, пухлини). Годування груддю позитивно впливає на психоемоційний стан матері, стимулює фізіологічну зрілість жінки.

Біологічні переваги природного вигодовування визначаються значно Кращим кількісним і якісним складом жіночого молока, порівняно з коров’ячим, яке є основою для більшості штучних сумішей. Жіноче молоко містить значно більше незамінних амінокислот і поліненасичених жирних кислот, імунних факторів (імуноглобуліни, лімфоцити та ін.), біологічно активних речовин (гормони, простагландини та ін.), в оптимальній кількості і співвідношеннях — вітаміни та мінеральні речовини, має протеолітичну активність та деякі інші фактори, що забезпечують біологічні переваги природного вигодовування.

Але, незважаючи на очевидні переваги природного вигодовування, його поширеність і тривалість в більшості районів світу постійно зменшується. В нашій країні поширеність природного вигодовування останнім часом має негативну тенденцію. Тільки 35-45% дітей першого року життя знаходяться на природному вигодовуванні. Серед причин, що впливають на поширеність природного вигодовування, слід вказати на урбанізацію та індустріалізацію, роботу матері поза домом, наявність замінників жіночого молока, вплив торгівельної політики, реклами та засобів масової інформації. У зв’язку з такою ситуацією медичні працівники повинні проводити роз’яснювальну роботу про переваги природного вигодовування. Пропаганда природного вигодовування розширюється у всьому світі; розробляються заходи щодо стимуляції лактації та її тривалості, велика увага приділяється харчуванню під час вагітності та лактації. Враховуючи негативні тенденції щодо зниження рівня природного вигодовування, в 1989 році ВООЗ та ЮНІСЕФ прийняли декларацію «Десять кроків до успішного грудного вигодовування», в котрій сформульовані основні принципи успішного природного вигодовування немовлят:

  1. Чітко дотримуватись встановлених правил грудного вигодовування та регулярно доводити їх до відома всього медичного персоналу та породіль.
  2. Навчити медичний персонал необхідним навичкам для проведення грудного вигодовування.
  3. Інформувати всіх вагітних жінок про переваги грудного вигодовування та його техніку.
  4. Допомогати матерям розпочинати грудне вигодовування протягом перших 30 хвилин після пологів.
  5. Показувати матерям, як треба годувати дитину груддю, а також, як зберегти лактацію, навіть якщо мати і дитина будуть тимчасово відокремлені один від одного.
  6. Не давати немовлятам без медичних показань жодної іншої їжі або напоїв, окрім грудного молока.
  7. Ввести в практику цілодобове сумісне перебування матері і дитини в одній палаті.
  8. Заохочувати годування груддю за вимогою немовляти, а не за розкладом.
  9. Не давати новонародженим, які знаходяться на грудному вигодовуванні, ніяких заспокійливих засобів та пристроїв, які імітують груди матері (наприклад, соски, пустушки та ін.).
  10. Сприяти організації груп підтримки грудного вигодовування і направляти до них матерів після виписування з пологового будинку чи лікарні.

Site Footer