Розділ 11. Вигодовування та харчування здорових дітей раннього віку

З давніх часів відомо, що гармонійний фізичний та розумовий розвиток дитини, висока опірність її організму до різних захворювань та стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища забезпечуються раціональним харчуванням. З їжею організм отримує необхідну кількість енергії, яка забезпечує поповнення енергетичних витрат для підтримки основного обміну, а також пластичний матеріал для розвитку всіх тканин організму. Саме тому питання раціонального вигодовування та харчування дітей, особливо в ранньому віці, повинні знаходитись в центрі уваги лікарів-педіатрів.

Site Footer